Shutterstock
Mand vælger at være alene, fordi han formentlig er intelligent.

Enspændere er mere intelligente

Hvis du trives bedst med en sparsom vennegruppe og helst ikke er i kontakt med dem alt for ofte, kan det være et tegn på høj intelligens. Det viser en undersøgelse publiceret i British Journal of Psychology.

Kan du tælle dine venner på en enkelt hånd? Og har du det bedst, når der går uger imellem caffé latte-aftaler og venskabelig telefonsnak?

Så kan det være et tegn på, at du er mere intelligent end de fleste.

Det viser en undersøgelse af forskere fra blandt andet London School of Economics, der bygger på spørgeskemasvar fra mere end 15.000 personer i alderen mellem 18 og 28 år.

Høj IQ betyder mindre socialt behov

Undersøgelsens overordnede konklusion er, at mennesker, der bor i tæt befolkede områder, generelt er mindre tilfredse med deres liv, og at lykken til gengæld stiger, des oftere de interagerer socialt med nære venner.

Men ifølge forskerne er der én vigtig undtagelse. For personer med høj IQ ser det nemlig ud til at være stik modsat.

De bliver generelt mindre negativt påvirkede af en høj befolkningstæthed, og samtidig har de ikke nær så stort et behov for social kontakt med nære venner.

Tværtimod bliver personer med en høj IQ generelt mere utilfredse med livet, hvis de socialiserer ofte.

Intelligente forlader savannen

For at forstå hvorfor, skal vi ifølge forskerne langt tilbage i historiebøgerne til en tid, hvor vores forfædre bevægede sig rundt på den afrikanske savanne.

Her var befolkningstætheden lav og kontakt med allierede livsnødvendigt.

Forskernes tese er, at intelligente mennesker har lettere ved at bryde den forhistoriske arv og tilpasse sig en moderne verden, hvor vi kæmper om kvadratmeterne og ikke har det samme livsnødvendige behov for allierede.