Shutterstock

Er tvillinger lige kloge?

Enæggede tvillinger ligner hinanden på en prik, men er deres intelligens også identisk?

Enæggede tvillinger er en guldgrube for videnskaben. De kan nemlig afsløre, om det er den genetiske arv eller omgivelserne, vi vokser op i, der former os mest.

Scanninger viser, at hjernestrukturer, som har indflydelse på vores intelligens, er 95-100 pct. identiske i enæggede tvillinger. De er med andre ord lige kloge.

Med baggrund i skanningerne samt en række intelligenstests konkluderede forskerne, at genetik har en markant indflydelse på intelligensen, mens miljøet spiller en marginal rolle.

Men den opfattelse udfordres nu af en undersøgelse fra 2022.

Amerikansk tvilling var dummere

Her testede forskerne forskelle og ligheder mellem to tvillingepiger, der blev født i 1974 og adskilt som toårige.

Mens den ene tvilling var vokset op med sin biologiske familie i Sydkorea, var den anden adopteret af en amerikansk familie.

Overordnet set var de voksne tvillingers personlighed, mentale helbred og sygehistorik ens.

Men til forskernes store overraskelse viste IQ-testen, at tvillingen som var vokset op i USA havde en IQ-score, der var 16 point lavere end hendes sydkoreanske søster.

Normalt ligger enæggede tvillinger under 7 IQ-point fra hinanden, så den lavere intelligens må skyldes forskellen i opvækst og miljø.