Kønnenes intelligens er forskellig

Et eksperiment har vist, at opbygningen af intelligente mænds og kvinders hjerner er forskellig.

Gender intelligence

Mænd og kvinder er lige intelligente, men de er det på hver sin måde. Det viser bl.a. et eksperiment udført af den amerikanske neurolog Richard Haier og hans kolleger fra University of California, Irvine. Ved hjælp af skanningsformen MRI undersøgte forskerne hjernens opbygning hos 48 mænd og kvinder, hvis generelle intelligens var kendt.

Forskerne ledte efter en sammenhæng mellem tykkelsen af bestemte områder i hjernens grå og hvide substans og den generelle intelligens – og fandt den:

Mænd: De højt intelligente mænd, der deltog i forsøget, havde særligt veludviklet grå substans bagest i hjernens isselap. I dette område bearbejdes sanseindtryk.

Kvinder: De højt intelligente kvinder i forsøget havde veludviklet grå og hvid substans i pandelappen forrest i hjernen. Herfra kontrolleres vores sproglige evner.

Kønnene har hver deres styrker

Adskillige videnskabelige forsøg har dokumenteret, at kvinder og mænd bruger deres hjerne på forskellig måde, og at det giver dem særlige kønsbestemte færdigheder.

Læs også vores artikel ‘Hvor mange køn er der?

Mænd

Matematik: Mænd er generelt noget bedre end kvinder til at løse matematiske problemer, og de er hurtigere til at løse opgaver inden for de fire regnearter.

Rumlig sans: Mænd har i gennemsnit en væsentligt bedre evne end kvinder til at “dreje en genstand inden i hovedet” fx for at se, om en klods kan passes ind i et hul. De er også bedre til at følge et objekts bevægelse gennem luften.

Synssans: Mænd kan opfatte flere detaljer og bevægelser med synssansen, end kvinder er i stand til.

Kvinder

Sprog: Kvinder er i gennemsnit væsentligt bedre end mænd til at udtrykke sig skriftligt og mundtligt samt til at forstå ordenes betydning og sammenhæng. Kvinder er også bedre til at genvinde evnen til at tale efter en blodprop i hjernen.

Hukommelse: Kvinder har generelt en bedre hukommelse end mænd og har lettere ved at huske, hvad de selv har gjort og oplevet, samt at huske en tekst, de lige har læst.

Hørelse og lugtesans: Kvinder er tilsyneladende bedre til at udnytte både deres hørelse og lugtesans end mænd.