Shutterstock

Stiger intelligensen med alderen?

For et par år siden tog jeg en IQ-test og scorede 139. I dag er jeg 18 år. Kan jeg gå ud fra, at min IQ stadig er 139, eller vil den være steget?

Intelligens er opdelt i to typer, kaldet flydende og krystallinsk. Flydende intelligens, som anvendes i klassiske IQ-tests, involverer kapaciteten til at lære, løse problemer og tænke logisk. Krystallinsk intelligens indebærer akkumulering af viden og en bedre forståelse af ting via erfaring.

Mens flydende intelligens topper, når vi er omkring 30-40 år, stiger krystallinsk intelligens med alderen og topper i 60'erne.

Ændringerne i IQ er meget individuelle – især i de unge år.

Hjernen ændrer sig tidligt i livet

I en engelsk undersøgelse blev 33 teenagere IQ-testet både mundtligt og nonverbalt vha. en række opgaver.

Fire år senere blev deres IQ igen testet, og her havde den mundtlige IQ ændret sig hos 39 pct. af teenagerne, mens 21 pct. scorede anderledes i den nonverbale IQ. Hos nogle varierede IQ-scoren med mere end 20 point, og i enkelte tilfælde scorede testpersonerne faktisk lavere end i de første test.

Hjernescanninger afslørede, at udsvingene var forbundet med strukturelle ændringer i hjernen. Fx var en stigning i mundtlig IQ forbundet med ændringer i den venstre motoriske hjernebark, som aktiveres, når vi taler.

Undersøgelsens hovedkonklusion var, at IQ varierer hos teenagere, fordi deres hjerner fortsat er under udvikling.