Shutterstock
Styrk din intelligens

Styrk alle tre sider af din intelligens

Forskere opdeler intelligens i tre komponenter: krystallinsk og flydende intelligens og arbejdshukommelse. Hvis du vil styrke din samlede intelligens, skal du træne de tre komponenter hver for sig. Prøv det her.

Intelligens er et samspil mellem dine opsparede erfaringer og din evne til kreativ problemløsning. Dertil kommer arbejdshukommelsen, der er motoren under din tænkning og får de to andre sider af intelligensen til at arbejde mere effektivt.

Prøv at styrke din intelligens med disse opgaver, der hver er målrettet en af intelligensens tre sider.

Opgaveløsningerne står i bunden af artiklen.

Krystallinsk intelligens

Krystallinsk intelligens
© Shutterstock

Sætter hele din viden i spil

Når du bruger eksisterende viden og tidligere erfaringer til at løse et problem, trækker du på din krystallinske intelligens.

Op til omkring 60-årsalderen bliver den krystallinske intelligens stadig højere, fordi vi akkumulerer mere viden og nye erfaringer. Den pulje kan vi trække på, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken, hver gang vi står over for et problem.

Når vi bliver ældre, svækkes hukommelsen, og den krystallinske intelligens bliver dermed gradvist lavere.

  • OPGAVE: Sig farven, ikke ordet.
  • Hjernen modtager uafbrudt et væld af informationer, og intelligent tænkning kræver, at du sorterer det uvæsentlige fra. Du kan øve dig i at bevare dit mentale fokus ved at sige farven på disse ord. Det er svært, fordi der ikke er overensstemmelse mellem navnet på farven og bogstavernes farve.
Farveord DK
  • OPGAVE: Find det forkerte ord.
  • For at bevare overblikket er det vigtigt at kunne kategorisere begreber hurtigt, så man fx straks ved, at en schæfer og en pekingeser begge er hunde. Den evne kan du øve med opgaver som denne: Se på de seks ord i hver række, og udpeg det ord, der falder udenfor.
Ord DK

Flydende intelligens

Flydende intelligens
© Shutterstock

Tænker kreativt og finder nye løsninger

Din evne til at tænke logisk og finde løsninger på nye problemer uden at trække på tidligere erfaringer kaldes flydende intelligens. Den gør os i stand til at identificere sammenhænge og tænke i nye baner, så der opstår originale idéer.

Den flydende intelligens topper allerede omkring 20-årsalderen, hvorefter den gradvist falder. Forskere mener, den er knyttet til hjernens opbygning og derfor ikke kan ændres, men man kan godt træne sine kreative sider.

  • OPGAVE: Find logikken bag symbolerne.
  • Evnen til intuitivt at finde mønstre og sammenhænge gør det muligt at finde løsninger, som er næsten umulige at tænke sig frem til. Øv dig i at løse logiske billedgåder som denne. Hvilket symbol skal stå på spørgsmålstegnets plads?
Symboler
  • OPGAVE: Hvorfor slap taxachaufføren for en bøde?
  • Ved at øve dig i at løse gåder bliver du bedre til at tænke logisk og finde en hurtigere vej til problemets løsning. I denne gåde kan du spekulere over alle oplysningerne, men den er hurtigere løst, hvis du tænker over det, du ikke får at vide.

En taxachauffør kom den forkerte vej gennem en ensrettet gade ved højlys dag. Der var to politibetjente til stede, men de reagerede ikke. Hvorfor ikke?

Indkoersel forbudt politi
© Shutterstock

Arbejdshukommelse

Arbejdshukommelse
© Shutterstock

Holder alle boldene i luften

Arbejdshukommelsen er evnen til fx at huske et mellemresultat, når man regner i hovedet, eller at huske et telefonnummer, mens man taster det ind på telefonen.

Med en god arbejds­hukommelse kan du udnytte både den krystallinske og den flydende intelligens bedre, så du bliver mere intelligent.

Forsøg har vist, at omkring 20 minutters daglig hukommelsestræning i 20 dage kan hæve din intelligenskvotient med tre-fire point.

  • OPGAVE: Husk de kort, du har vendt.
  • Den såkaldte dual n-back-test er en effektiv metode til at træne arbejdshukommelsen. Du kan finde øvelser på nettet eller bare sidde med et spil kort. Vend det øverste kort i bunken, se på det, og læg det med bagsiden opad. Fortsæt på samme måde, og sig til, hver gang du vender et kort med samme kulør som det foregående. Når du mestrer øvelsen, hæver du sværhedsgraden ved i stedet at være på udkig efter kort med samme kulør som det, du vendte to, tre, fire eller fem gange forinden.
Spel kaarten
© Shutterstock

Opgaveløsninger

Krystallinsk intelligens
De forkerte ord: gudbarn, protestere, analog, soltop, dæmning.

Flydende intelligens
Figur A. Alle tre figurer skal indgå i alle rækker og søjler. Figurernes rotation spiller ingen rolle.

Taxachaufføren var til fods og overtrådte derfor ikke færdselsloven.