Træn din hjerne: Sproglig intelligens

Form sproget som et kunstværk. Eller behersk et fremmedsprog lige så godt som dit modersmål. Forskerne har nu fundet den musikalske genvej til en høj sproglig intelligens.

Hjernen

Ny forskning viser, at du kan træne din hjernes sproglige intelligens.

Kan du tvære dine modstandere ud i enhver diskussion? Eller tager det dig kun et par uger at lære et nyt sprog?

Nej? Så skal du træne din sproglige intelligens – og forskerne har nu fundet en overraskende genvej til at tage magten over ordet.

Børn træner musik

I 2011 testede en gruppe canadiske forskere de sproglige evner hos 48 børn i alderen fire til seks år.

Børnene blev delt op i to grupper, og begge grupper gennemgik et fire uger langt træningsprogram, hvor de blev ført igennem en række lektioner præsenteret af farverige tegnefilmsfigurer på en stor skærm.

I den ene gruppe indeholdt lektionerne opgaver, der trænede visuelle evner, såsom at skelne former og farver og forstå dimensioner og perspektiv.

I den anden gruppe var træningen baseret på musik. Børnene skulle blandt andet ramme bestemte toner, frembringe eller skelne mellem forskellige rytmer eller synge.

Hjernen

Det såkaldte Broca's område i hjernen er et af de hjernecentre, som er forbundet med både sprog og musik.

© Database Center for Life Science(DBCLS)

Musik forbedrer sproget

Forsøgets resultater var helt klare. Mens det visuelle træningsprogram ikke forbedrede børnenes sproglige evner, kunne forskerne se, at 90 procent af børnene i musikgruppen klarede sig markant bedre i testen efter træning end før.

Musik og sprog er koblet

Musikkens gavnlige effekt på sproget skal måske findes i hjernestammen.

Denne del af hjernen bliver aktiveret under musiktræning og spiller en stor rolle i opsamling af indtryk fra vores sanser, heriblandt høresansen.

Ved at træne hjernestammens forbindelser bliver du muligvis bedre til at skelne mellem lyde og håndtere ord.

Men forbindelsen mellem musik og sprog stikker formentlig endnu dybere.

Mange forskere mener, at musik opstod før selve sproget, og at vores forfædres evne til at danse og synge gav ophav til menneskehedens første ord.