Hvad er en IQ-test?

En IQ-test måler en persons numeriske, rumlige, grafiske og logiske evner.

IQ Test papers

Internationalt forkortes intelligenskvotient IQ. Konkret er det et tal, der afspejler, hvor man ligger på en skala, der går fra defineret idiot til supergeni.

Man finder tallet ved at teste en persons numeriske, rumlige, grafiske og logiske evner i en såkaldt IQ-test. Formålet er at finde forholdet mellem den alder, intelligensen svarer til og den faktiske alder. Hvis fx et tiårigt barn løser testen på niveau med gennemsnittet blandt 12-årige, har barnet en IQ på 120.

>>Test din egen IQ med vores store IQ-test.Test af store grupper viser, at to ud af tre næsten altid har en IQ mellem 85 og 115, mens kun ganske få skiller sig ud som klogere eller dummere.

Til daglig arbejder man med flere varianter af samme test, der gør det muligt at teste børn helt ned i børnehavealderen. Fælles for moderne test er, at de er mentalt smidige. Det vil sige, at de kan måle menneskers IQ uafhængigt af uddannelse og andre sociale forhold. En høj IQ betyder altså ikke nødvendigvis, at personen har en langvarig uddannelse.