Shutterstock
IQ - hvad er IQ?

Hvad er IQ?

Hvad er IQ? Og er det muligt at træne sig til en bedre IQ? Illustreret Videnskab dykker ned i vores intelligens, og giver dig svaret.

Hvad er IQ?

IQ er et mål for intelligens

IQ er en score, der er baseret på, hvor godt du klarer dig i forskellige standardiserede intelligenstests.

Testens opgaver fokuserer ofte på verbale, visuelle og abstrakte færdigheder samt eksempelvis matematik, læsning eller hukommelse.

Selvom forskellige IQ-test er baseret på hver sine typer af opgaver, har de allesammen det fællestræk, at IQ-skalaen er udformet, så befolkningens gennemsnit er 100.

Derudover er skalaen symmetrisk omkring gennemsnittet, så lige mange personer fx har en IQ under 70 og over 130.

Hvad er en normal IQ?

En normal IQ ligger pr. definition mellem 90 og 110.

Hvad er en høj IQ?

Det anslås, at kun tre procent af de, der testes, rammer en høj IQ på over 130.

De fleste har en IQ på mellem 90 og 110, og derfor anses den IQ også som den normale IQ.

William James Sidis havde den højeste IQ nogensinde

Amerikaneren William James Sidis (1898-1944) menes, at være det klogeste menneske nogensinde. Han havde utrolige evner inden for matematik og mestrede intet mindre end 55 sprog. Hans IQ blev aldrig endeligt fastlagt, men menes at ligge mellem 250 og 300.

© The Sidis Archives

IQ-skala rangerer intelligens

Der findes flere forskellige IQ-skalaer, men den mest brugte er Wechslers intelligensskala, der blev udviklet af psykologen David Wechsler i 1939.

Wechslers IQ-skala lyder:

  • 130 og over: Geni
  • 120-129: Begavet
  • 110-119: Over normalen
  • 90-109: Gennemsnitlig
  • 80-89: Under normalen
  • 70-79: Lav
  • 69 og under: Meget lav

IQ dækker over flere intelligenser

Allerede for knap 100 år siden, viste den britiske psykolog Charles Spearman, at hvis en person scorede højt i én slags intelligenstest, så var der en meget stor sandsynlighed for, at vedkommende også scorede højt i andre intelligenstests, selvom de var baseret på helt andre færdigheder.

Det skyldes begrebet 'generel intelligens', g, som er en arvelig faktor, der udtrykker, hvor godt hjernen i det hele taget fungerer - fx hvor hurtigt nervesignalerne løber, eller hvor effektivt nervebanerne binder hjernens forskellige centre sammen.

Flydende og krystallinsk intelligens

Denne g-faktor betragtes ofte som selve essensen af intelligens, og andre forskere har siden forsøgt at opdele den i underliggende kategorier.

Mest anerkendt er begreberne:

  • Flydende intelligens
  • Krystallinsk intelligens.

Den krystallinske intelligens omfatter evnen til at udnytte al vores eksisterende viden og tidligere erfaringer, når vi løser problemer.

Den flydende intelligens er derimod vores evne til at ræsonnere og løse nye problemer på en kreativ måde uden at trække på vores erfaringer.

Kan man træne sin IQ?

IQ ligger i generne

En persons g-faktor og derved IQ er i høj grad arvelig.

Tvillingestudier viser typisk, at mindst 40 procent af forskellen mellem to børns intelligens skyldes generne.

Efterhånden som man vokser op, bliver genernes betydning dog større. Det skyldes, at hjernen ikke udfordres så meget i de unge år og derfor ikke kan udfolde hele sit genetiske potentiale.

I takt med at man lærer og udfordrer hjernen mere, får hjernens genetisk bestemte opbygning større indflydelse på, om den kan klare udfordringerne.

På den måde kan genernes betydning for intelligensen nå helt op på 80 procent i voksenalderen.

Flydende intelligens kan øges

Selvom ens IQ altså i høj grad er fastlagt fra fødslen, så viste psykologen Susanne Jaeggi i 2008, at man kan øge sin flydende intelligens ved at styrke den såkaldte arbejdshukommelse.

Arbejdshukommelsen er evnen til eksempelvis at huske et telefonnummer i den korte tid fra, man hører det, og indtil man taster det ind på mobilen.

Arbejdshukommelsen kan nemt trænes med den såkaldt dual n-back test, som findes i flere udgaver på internettet. Susanne Jaeggis og andre forskeres studier viser, at omkring 20 minutters daglig hukommelsestræning i 20 dage kan øge IQ med tre-fire point.

Høj IQ giver større chance for succes

Selvom IQ-tests undertiden betragtes med skepsis, så tager de fleste forskere dem faktisk meget seriøst.

Der har nemlig vist sig at være en tæt sammenhæng mellem folks IQ og deres succes i livet.

Personer med en IQ under 90 har således fem gange større risiko for at leve i fattigdom og otte gange større risiko for at komme i fængsel end folk med en IQ over 110.

Flere undersøgelser har også vist en nær sammenhæng mellem IQ og ens chancer for at få og fastholde et godt job.