IQ 16/2014

Hvad er den højeste intelligenskvotient?

Resultatet af en intelligenstest omregnes til en intelligenskvotient - eller en "IQ". En høj IQ betyder, at man har scoret mange point i testen. Men hvor høj kan en IQ blive?

Supergenier har IQ på over 181

Klogskab er ikke fast defineret, men den klassiske måde at måle intelligens på er ved hjælp af Binet-prøven udviklet af den franske psykolog Alfred Binet i begyndelsen af 1900-tallet.

I denne IQ-test betegner en IQ på over 131 de særdeles begavede, mens supergenierne scorer fra 181 point og opefter. Kun tre procent af alle, der testes, scorer over 130 point. Binets intelligenstest findes i mange udgaver til forskellige aldersgrupper, men fælles for testene er, at de afprøver personens evne til at tænke komplekst, rumligt, grafisk og logisk.

Intelligensprøvens resultat omregnes til en intelligenskvotient, IK eller IQ, og resultaterne bruges som grundlag for at beskrive forskelle på intelligens i en befolkning. Et højt pointtal udløser en høj IQ, et lavt pointtal en lav IQ, mens et gennemsnitligt pointtal bliver til en IQ mellem 90 og 110.

Historiens klogeste mands IQ kendes ikke

Amerikaneren William James Sidis (1898-1944) er måske det klogeste menneske nogensinde. Trods flere tests er hans IQ dog aldrig endeligt fastlagt, men den er anslået til at ligge mellem 250 og 300.

Sidis var et multigeni, der kunne stave som etårig, og i en alder af halvandet år læste han avis. Da han var mellem fire og otte år, skrev han fire bøger, og som 11-årig blev han optaget på Harvard University.