Shuttertstock
Neurale netværksforbindelser

Klæbehjerner har stærke forbindelser

Klæbehjerner er ikke kun et resultat af hukommelsestræning. Ny forskning viser, at en stærk hukommelse i høj grad afhænger af, hvor gode forbindelserne er mellem de forskellige hjerneområder.

Når nogle er bedre til at quizze i paratviden end andre, er det ikke kun, fordi de har lært mere i skolen eller selv har læst sig klogere.

En nyere undersøgelse dokumenterer, at mennesker med stor almen viden har hjerner med bedre forbindelser.

Bag resultaterne står forskere fra Ruhr-Universität Bochum i Tyskland.

Hjernens hovedveje er afgørende for hukommelsen

De analyserede hjernerne hos 324 forsøgspersoner og udsatte dem for en test i almen viden, som bestod af 300 spørgsmål fordelt på en lang række områder lige fra kunst til kemi.

DTI-skanningen viser hjernens hovedveier, som er avgjørende for god faktakunnskap.

© Shutterstock

Det viste sig, at de personer, som klarede sig bedst, havde meget stærke forbindelser mellem forskellige hjerneområder.

Forskerne benyttede sig af en særlig skanningsteknik kaldet “Diffusion Tensor Imaging” eller forkortet DTI, som kan vise et kort over netværket af nervefibre i hjernen.

Kreativitet ligger i hjernens hovedveje

Teknikken viser bl.a. de “hovedveje”, som går fra cellerne i hjernebarken gennem den hvide substans i hjernens indre, og som derfor forbinder områder, der ligger langt fra hinanden.

Også andre undersøgelser har vist vigtigheden af hovedvejene.

I 2018 fandt forskere fra Harvard University i USA fx ud af, at kreative evner hænger nøje sammen med forbindelsen mellem områder, der fysisk ligger fjernt fra hinanden.