Shutterstock

Lattergas: Et grin der smadrer din rygmarv

Kortvarige grin fra lattergaspatroner kan få vidtrækkende konsekvenser for kroppen og hjernen. MR-scanninger viser, at lattergas ødelægger rygmarven med uoprettelige skader.

Den euforiske følelse og den sjove svimmelhed er aftaget. Kun lattergaspatronerne ligger tilbage på parkeringspladser og i byens gader.

Kvælstofoverilte, dinitrogen monoxid, N2O eller bare lattergas findes ikke kun hos tandlægen eller på hospitalet. Det er også drivgas i flødeskumsflasker - såkaldte sifoner. Herfra kan gassen trykkes ud og inhaleres med en 1-2 minutters rus til følge.

Men prisen for det hurtige grin kan være dyr.

Lattergas-ekspert, Dorte Fris Palmqvist, der er overlæge ved Bispebjerg Hospital og ansvarlig for rusmidler ved Giftlinjen, taler med misbrugere, når skaden er sket. Derfor ved hun, hvad kroppen og hjernen udsættes for.

Lattergas kan give koordinationsbesvær, føleforstyrrelser, problemer med at stå og gå, svækket hukommelse og latenstid ved tale. Dorte Fris Palmqvist

Hver gang lattergas inhaleres, kvæles hjernen i en rum tid. I værste fald kvæles den for altid.

Det sker dog ofte i kombination med andre bedøvende rusmidler eller alkohol. Det er sket tre gang i Danmark siden 2016.

Flere steder i verden rapporteres der om personer, som har taget for meget lattergas - typisk i forbindelse med alkohol eller andre euforiserende stoffer - og er blevet kvalt af det.

Et udbredt problem

I 2011 modtog Giftlinjen 0 henvendelser om lattergas. I 2018 modtog de godt 40, og i 2019 fik de over 60, oplyser Dorte Fris Palmqvist.

Men tallene for, hvor mange unge i Danmark, der prøver lattergas, er langt højere.

17 procent af drengene på både gymnasier og erhvervsskoler i alderen 15-25 år har på et tidspunkt prøvet at inhalere lattergas fra gaspatroner. Blandt pigerne er tallet henholdsvis 8 og 10 procent. Det viser en undersøgelse fra 2019.

Lattergas lammer hele kroppen

Den tunge gas rammer let hele kroppen.

Selv ved små og få inhaleringer, vil kroppen opleve forstyrrelser og forandringer.

Bagsiden af patronen: De akutte skader

Kilde: The Room, sundhedsministeriet i New South Wales.

Lammer luftvejene

Hvis lattergas bliver frigjort direkte i næsen eller munden kan det give forfrysninger i halsen og munden - og lamme luftvejene.

1

Fortrænger ilten

Lattergas kan give åndedrætsbesvær, hvis der inhaleres flere patroner ad gangen. I værste fald ender det i kvælning, fordi den ilt, vi har brug for, bliver fortrængt fra lungerne.

2

Sænker hjerterytmen

Hjertet kan opleve en unormal, langsom hjerterytme. Blodtrykket kan dale, og et hjerteanfald kan opstå.

3

Deaktiverer vitalt vitamin

Lattergas deaktiverer det B12-vitamin, vi har i kroppen, som vi har fået fra vores kost. Det gør igen, at den samlede hæmoglobinmængde - et protein i de røde blodlegemer - i kroppen daler, og der opstår blodmangel. Dette sker dog først ved gentagende brug.

4

Forvirringen er total

Lattergas kan ved inhalering medføre disorientering, hukommelsestab, blackouts, depressionsfølelse, paranoia og hallucinationer.

5
©

Rygmarv bliver nedbrudt

På hospitalerne og hos tandlægen er lattergassen typisk blandet med 50 procent ilt. Men den gas, der inhaleres fra sifonpatroner, er 100 procent ren.

Et længerevarende misbrug af lattergas gør, at den mængde B12-vitamin, man har i kroppen, bliver deaktiveret. B12-vitaminmangel påvirker celledelingen, og så sker der en såkaldt demyelinisering af nervebanerne - de bliver affedtet.

Det kan ses på billedet nedenunder:

Lattergas smadrer rygmarven.

Til venstre ses en sund og rask rygmarv. Til højre ses rygmarven hos en anonym 28-årig patient. Patientens rygmarv har taget tydeligt skade af et stort lattergasmisbrug. Billedet til højre blev stammer fra en artikel, der blev bragt i Ugeskrift For Læger, januar 2019.

© Shutterstock/Ugeskrift For Læge

Vores nerver har et naturligt fedtlag, som bidrager til, at signaler fra hjernen ledes ud i resten af kroppen fra rygmarven. Men fedtlaget kan med N2O "gasses" i stykker.

Resultatet kan ses direkte på rygsøjlen (billedet til højre) ved hjælp af MR-scanninger, fortæller overlæge ved Giftlinjen Søren Bøgevig:

"Et stort misbrug af lattergas giver tydelige signalforandringer på MR-scanningen. Demyeliniseringen viser sig ved, at den grå masse - rygmarven - har en langstrakt opklaring – som ses udtalt lys på scanningen."

Han påpeger, at der rygmarven ved en sund og rask person havde været ensartet mørkegrå hele vejen.

Der ingen findes en kur

Patienten tog op mod 100-200 gaspatroner - som dén, der ses ovenover - om dagen i to måneder inden sin indlæggelse, skriver Ugeskrift For Læger.

Der findes ingen kur efter et lattergasmisbrug. Men patienten kom i et bedringsforløb, der involverede store mængder B12-vitamin, medicin og genoptræning.

Lægerne ved endnu ikke, hvor meget lattergas en person skal inhalere, før rygmarven nedbrydes.

Læs også om De farligste rusmidler.