Nu slukker forskere for dit misbrug

Nikotin, kokain og alkohol. Listen over stoffer er lang – og listen over dødsfald endnu længere. Men med hjælp fra magnetfelter har forskere endelig fundet den kontakt, der kan slukke trangen for altid.

Forskere har vækket slumrende nerveceller hos stofmisbrugere med hjælp fra magnetfelter.

© Brian Schneider

Hvert eneste dag dør 800 mennesker som en direkte konsekvens af alkohol i EU, mens tobak kræver 700.000 ofre årligt.

Og på verdensplan har ulovlige stoffer som kokain og heroin et solidt tag i 185 millioner mennesker.

Men nu har et forskerhold fra USAs nationale center for stofmisbrug for første gang slukket trangen hos kokainafhængige.

Stoffer oversvømmer hjernen

Alle rusmidler fra tobak til heroin har det til fælles, at de oversvømmer hjernens belønningscenter med signalstoffet dopamin.

Stoffet er kroppens naturlige belønning, når vi har udført en handling, der gavner vores overlevelse – for eksempel spist eller dyrket sex.

Når rusmidlerne udskiller dopamin, tror hjernen, at vi har foretaget en nyttig handling, og prøver derfor at få os til at gentage handlingen.

Klik på de gule skilte og se, hvordan stoffer påvirker hjernen:

Kontrolcenter slumrer hos misbrugere

I første omgang skaber rusmidlerne på den måde en psykisk afhængighed, men efter længere tids brug ændrer de også hjernen fysisk.

Hjernen ændrer antallet af signalmolekyler eller receptorer, der opfanger og reagerer på signalerne.

Hos misbrugere er to kredsløb indstillet forkert.

I et område af den frontale pandelap, der normalt holder trangen nede, er nervecellernes aktivitet kraftigt nedsat. I en anden del af pandelappen, der øger trangen, er aktiviteten unormalt høj.

Forskeren Antonello Bonci regulerede aktiviteten i de to områder med magnetisk stimulering.

Her påvirker en elektromagnet på ydersiden af kraniet nervecellerne til at affyre flere eller færre signaler.

Magnet vækker nerveceller

I Boncis forsøg deltog 29 kokainmisbrugere, som i gennemsnit tog omkring to gram kokain hver anden dag.

Deltagerne blev delt i to grupper, hvor den ene fik otte behandlinger, som ændrede aktiviteten i den frontale pandelap, mens kontrolgruppen ingen behandling fik.

Alle forsøgspersonerne skulle derefter holde sig fra kokain og med få dages mellemrum aflevere en urinprøve, som viste, om de stadig var stoffri.

Efter 29 dage havde kun 19 procent af kontrolgruppen holdt sig helt fri af kokain, mens det lykkedes for 69 procent af de behandlede.

Som en ekstra bonus ombygger behandlingen nervecellernes signalveje permanent og renoverer de skader, misbruget har påført hjernen.

Læs også om De farligste rusmidler.