Shutterstock

Parkinson er to forskellige sygdomme

Den invaliderende sygdom kan både have sit udspring i hjernen og i tarmene.

Forskere fra Aarhus Universitet har nu bevist, at der er to varianter af parkinson med hver deres forløb. Det ene begynder i hjernen, det andet i tarmene.

Parkinson skyldes, at proteinet alfa-synuclein folder sig forkert. Et fejlfoldet protein får flere proteiner til også at blive fejlfoldet, så de med tiden spreder sig i kroppen og hjernen.

Når proteinerne hober sig op i hjernecenteret substantia nigra, kan det ikke længere producere nok af signalstoffet dopamin, og det resulterer i de rystelser, som er karakteristiske for parkinson.

Parkinson angriber hjernecenteret substantia nigra (1). Cellerne i centeret (2) fyldes op med et fejlfoldet protein (3), så centeret ikke længere kan producere den mængde dopamin, hjernen har brug for.

© Shutterstock

Forskerne undersøgte i alt 59 patienter, som havde parkinson eller led af en bestemt form for søvnforstyrrelse, som ofte er en forløber for parkinson. Årsagen til forstyrrelsen er, at det fejlfoldede protein angriber hjernestammen.

Ved hjælp af skanninger kunne forskerne se, hvor proteinet havde skabt skader hos patienterne.

Parkinson kan forebygges

Hos nogle af parkinsonpatienterne var de begrænset til hjernen, og derfor må sygdommen være opstået her.

Hos patienterne, som havde søvnforstyrrelsen, men ikke parkinson, var der skader i tarmenes nerveceller og i hjernestammen, så her mener forskerne, at det fejlfoldede protein er opstået i tarmene, men endnu ikke har bredt sig til hjernen.

Det giver mulighed for, at proteinet hos disse patienter kan stoppes, før det når at fremkalde parkinson.