Shutterstock

Så lidt skal der til for at skade hjernen på et foster

Så lidt som en enkelt ugentlig genstand under graviditeten kan være skyld i fysiske forandringer i fostrets hjerne, som påvirker alt lige fra indlæring til sprog og adfærd.

Er du gravid? Jamen, hvor skønt. Det må vi skåle på.

Nej! Dårlig idé. Ganske vist ved de fleste godt, at det er klogest af holde igen med de våde varer under graviditeten, men at alkohol selv i ganske beskedne mængder kan føre til målbare forandringer i barnets hjernestruktur, er helt nyt. Forskere fra Medical University of Vienna i Østrig har undersøgt, hvordan det påvirker fostret, når den vordende moder indtager alkohol. Og der er temmelig kontant afregning.

Ved hjælp af MRI-scanninger, som er en avanceret og meget sikker metode, kunne forskerne se forandringer i hjernerne hos i alt 24 fostre i 22-36 uge af svangerskabet. De gravide mødre udfyldte anonymt spørgeskemaer med information om deres alkoholindtag, og ved at sammenligne disse data med resultaterne fra MRI-scanningerne kunne forskerne se, at alkohol selv i ganske beskedne mængder har en skadelig indvirkning på fostrets hjerne.

Hæmmede sprogfærdigheder

”Desværre er mange gravide kvinder helt uvidende omkring alkohols indvirkning på fostret under graviditeten”, fortæller leder af undersøgelsen, Dr. Patric Kienast, som er tilknyttet Medical University of Vienna. ”Det er derfor vores ansvar ikke blot at udføre denne slags forskning men samtidigt at gå aktivt ud og fortælle offentligheden om den virkning, alkohol har på fostret”.

Det viste sig blandt andet, at hjernen hos de alkohol-udsatte fostre var langt mindre udviklet end hos jævnaldrende fostre, som ikke var blevet eksponeret for alkohol under mødrenes svangerskab. Den dybe fure øverst i temporallappen (superior temporal sulcus) havde eksempelvis ikke samme dybde hos fostre, hvis mødre havde indtaget alkohol. Denne del af hjernen er ansvarlig for sociale færdigheder, sprogfærdigheder og koordineringen af syn og hørelse (audiovisuel integration).

Dårligere beskyttelse af nervetrådene

”17 ud af de 24 mødre drak relativt sjældent alkohol med et gennemsnitligt indtag af mindre end en genstand om ugen. Ikke desto mindre kunne vi se synlige hjerneforandringer hos fostrene”, siger Dr. Patric Kienast.

Hvad forskerne også kunne se hos de fostre, som var blevet udsat for alkohol, var en forsinkelse i den proces, som hedder myelinisering. Myelinet er den fedthinde, der omgiver nervetrådene som en beskyttende kappe og sikrer hurtig signaltransmission. Myeliniseringen er blandt andet vigtig for udviklingsmæssige milepæle i den tidlige barndom, herunder barnets evne til at vende sig, kravle og lære sprog.

Får hjernen til at ”folde” forkert

Forskerne kunne også observere, at alkohol påvirkede den måde, selve hjernebarken (den cerebrale cortex) folder. Normalt folder den for at give en større overflade med den relativt begrænsede plads inde i kraniet. Den større overflade giver tilsvarende større kognitiv kapacitet. Men hos de fostre, hvis mødre drak alkohol, foldede hjernebarken ikke på samme måde.

”Gravide bør helt undlade at drikke alkohol”, konkluderer Dr. Kienast. ”Som vi har påvist i vores undersøgelse, kan selv et lavt alkoholforbrug medføre strukturelle ændringer i hjernen og forhale hjernens normale udvikling”.