Shutterstock
Optisk illusion

Sådan snyder hjernen dine sanser

Du skal ikke tro på alt, hvad du ser! Når du er færdig med denne artikel, er du blevet snydt af din hjerne tre gange.

Indholdsoversigt

  1. Opgaver
  2. Løsninger

Tag først et kig på alle opgaverne.

Når du har gjort det, så gå videre til løsningerne.

God fornøjelse!

Opgaver

Opgave 1:

Se på billedet nedenfor. Vurdér, hvilke farver du reelt kan se, når du kigger på de midterste felter på undersiden og højre side af terningen. Skriv evt. ned, hvad du ser.

Optisk illusion
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Opgave 2:

Lad dine øjne bevæge sig hen over billedet nedenfor uden at fokusere på et bestemt sted. Kan du se noget usædvanligt? Skriv evt. ned, hvad du ser.

Gezichtsbedrog

Opgave 3:

Kig grundigt på manden nedenfor, og sørg for at huske hans ansigt som helhed. Har du gjort det nu? Så skynd dig videre til løsningerne.

Gezichtsbedrog

Løsninger

Opgave 1:

Hvilken farve havde det midterste felt på højre side af terningen? Og hvilken farve havde feltet på undersiden? Det første billede herunder er identisk med det, du så i opgaven. I det andet har vi slettet alt andet end de to omtalte felter. Opfatter du farverne på de to billeder på samme måde?

Optisk illusion
© Shutterstock & Lotte Fredslund
Optisk illusion
© Shutterstock & Lotte Fredslund

De fleste vil svare, at de på det øverste billede ser et brunt felt midt på højre side af terningen og et orange felt på undersiden af terningen.

Men i det nederste billede bemærkede du nok, at felterne i virkeligheden har præcis den samme farve.

Når du ser på det øverste billede, så registrerer dine øjne, at felterne har samme farve, men din hjerne overskriver informationen, fordi den vurderer, at terningens underside er i skygge.

Den regner sig frem til, at feltet på undersiden må være orange, og snyder dig derefter til at opfatte denne farve.

Opgave 2:

Hvad var det, der var usædvanligt ved billedet? Billedet herunder er identisk med det, du så i opgaven. Det efterfølgende billede er magen til, men blot i sort-hvid. Ser du det samme usædvanlige fænomen i det sidste billede som i det første?

Gezichtsbedrog
Gezichtsbedrog

Mange vil opfatte, at det øverste billede bevæger sig. Men når billedet er i sort-hvid, forsvinder bevægelsen.

Din hjerne er normalt god til at skelne mellem objekter, som står stille, og objekter, der bevæger sig. Det kan den, fordi den sorterer dine øjnes bevægelser fra, når den analyserer synsindtrykkene.

Dine øjne bevæger sig hele tiden, og hvis hjernen ikke tog højde for det, ville du opfatte hele verden som i konstant bevægelse.

Virvaret af farver på det første billede forhindrer hjernen i at korrigere tilstrækkeligt for øjnenes bevægelse, og derfor bevæger billedet sig.

Samme forklaring gælder i øvrigt også billedet øverst i artiklen. Nedenfor kan du se det igen – efterfulgt af en sort-hvid version.

Optisk illusion
Optisk illusion
© Shutterstock
Optisk illusion
© Shutterstock

Opgave 3:

Kan du huske manden fra opgaven? Ellers får du ham igen herunder. Se derefter på det næste billede. Hvad synes du, tegningen forestiller?

Gezichtsbedrog
Gezichtsbedrog

Måske syntes du, at tegningen forestillede manden. Og det er jo sådan set ikke forkert. Men prøv lige at se på billedet herunder, og gå så videre ned til tegningen, som vi har sat ind igen nedenunder.

Gezichtsbedrog
Gezichtsbedrog

Hvis du havde set musen i stedet for manden, lige inden du så tegningen, ville du næsten helt sikkert have svaret, at tegningen forestiller en mus.

Tegningen ligner hverken manden eller musen særlig godt, men din hjerne er opsat på at få tegningen til at give mening, og derfor trækker den på de informationer, den har på lager.

Din fortolkning af tegningen afhænger af, hvilke informationer der lige nu er lettest tilgængelige i din hjerne.