Getty Images

Stress giver børn voksne hjerner

Voldsomme oplevelser tidligt i barndommen får hjernen til at modnes hurtigere.

De fleste forældre vil gøre alt for at beskytte deres børn mod traumatiske oplevelser. Nu viser ny forskning, at hjernen hos børn, som har været vidner til for eksempel ulykker eller vold, bliver hurtigere voksen.

Forskere fra Stanford University i USA fulgte gennem to år 214 børn mellem ni og 13 år, hvoraf en del af dem havde haft den type oplevelser. Børnene fik gennem perioden både foretaget hjerneskanninger og afgav celleprøver i form af spyt.

I den voksne hjerne dæmper den præfrontale cortex (grøn) aktiviteten i amygdala (lilla).

© Shutterstock & Ken Ikeda Madsen

Skanningerne viste, at hjernen hos børnene med stressende oplevelser modnedes hurtigere, så den kom til at fungere mere som en voksen hjerne.

Det gjaldt specielt i samspillet mellem to dele af hjernen: den præfrontale cortex og amygdala. Hos børn er de to centre ofte aktive samtidig, mens aktiviteten hos voksne er adskilt.

Ældre hjerner og yngre kroppe

Når voksne bruger den præfrontale cortex, undertrykkes aktiviteten i amygdala, hvilket forskerne mener er vigtigt for, at vi kan kontrollere vores følelser.

Undersøgelserne viste også, at de samme børn til gengæld var længere tid om at komme gennem puberteten, og at aldringen af deres celler gik langsommere. Oplevelserne gav åbenbart børnene ældre hjerner og yngre kroppe.

Samlet set viser resultaterne, at stress tidligt i livet kan have stor betydning for børns udvikling.