Shutterstock
Dopamin

Strømstød i hjernen skal fjerne abstinenser

Send små strømstød ind i hjernen, og bliv fri for dit misbrug. Sådan lyder konklusionen efter et nyt forsøg, hvor kinesiske forskere er lykkedes med at dæmpe hjernens abstinens-signaler.

Kinesiske forskere eksperimenterer med at behandle stofmisbrugere med små elektriske stød i hjernen. Det sker ved at lade elektroder afgive impulser, som kan forstærke eller dæmpe aktiviteten i et bestemt hjerneområde – såkaldt deep brain stimulation.

I forsøgene sigter forskerne mod et hjerneområde kaldet nucleus accumbens, som er en vigtig del af hjernens belønningssystem.

Små stød fra en pulsgenerator dæmper abstinenserne i hjerneområdet nucleus accumbens.

© Shutterstock

Når vi gør noget, som giver os nydelse, frigiver systemet stoffet dopamin, og det har en stor effekt på nucleus accumbens. Til gengæld reagerer hjernecenteret negativt, når det mangler dopamin.

Hos misbrugere vænnes centeret til et højt dopaminniveau og “kræver” derfor mere og mere af det narkotiske stof. Det er den aktivitet, forskerne vil dæmpe.

Strømstød dæmper abstinens-signaler

Forsøgspersonerne får indopereret en pulsgenerator ved kravebenet, som via elektroder hele tiden sender strømstød til nucleus accumbens.

Konceptet kan sammenlignes med den type af hovedtelefoner, som kan eliminere lyd udefra ved at udsende lyd med præcis de modsatte bølger, så de to lyde udligner hinanden.

På samme måde udligner strømstødene de signaler i nucleus accumbens, som ellers fremkalder abstinenser hos stofmisbrugeren.