Tag testen: Fem træk skaber din personlighed

Fokuserer du målrettet på en opgave, eller er du mere spontan og fleksibel? Lær de fem grundlæggende personlighedstræk at kende, og test, hvor du selv ligger på skalaen.

Puslespil, hjerne, karaktertraek
© Claus Lunau & Shutterstock

Vores personlighed er meget sammensat. Selv det mest selskabelige og nysgerrige menneske kan eksempelvis også have en tendens til at være mistænksom over for andre og bekymre sig om fremtiden.

Til at beskrive menneskers komplekse personlighed bruger psykologer ofte den såkaldte femfaktormodel. Modellen, som også kaldes “the big five”, blev udviklet af psykologer op gennem 1980’erne og opererer med fem overordnede personlighedstræk eller dimensioner og 30 underliggende træk.

Hvert af de fem grundlæggende træk har to modpoler, og modellen udpeger, hvor på skalaen vi ligger – fx går trækket venlighed fra irritabel til godmodig.

Modellen opdeler ikke folk i de fem karaktertræk, men udpeger de aspekter fra hvert enkelt træk, der samlet set beskriver personligheden bedst.

Læs, hvad der kendetegner hvert af de fem karaktertræk – og test din egen personlighed.

Puslespilsbrik, bekymrethed, skyer
© Claus Lunau & Shutterstock

Bekymrethed (neuroticisme)

Du har tit negative følelser

Bekymrethed afspejler din tendens til at henfalde til negative tanker og følelser.

Folk, som scorer højt på bekymrethed, har let ved at blive stressede eller urolige, og de er ofte nedtrykte eller opfarende.

Folk med en lav score tager derimod tingene med ro. De går ikke i panik, hvis noget ikke går som planlagt, og de er generelt mere afslappede og spekulerer ikke så meget over tingene.

Omfatter:

 • Angst
 • Vrede
 • Depression
 • Selvbevidsthed (generthed)
 • Umådeholdenhed
 • Sårbarhed
Puslespilsbrik, udadvendthed, talebobler
© Claus Lunau & Shutterstock

Udadvendthed

Du får energi af andre mennesker

Udadvendthed beskriver, hvordan vi opfatter sociale relationer og agerer i dem.

En høj score fortæller, at man holder af at være sammen med andre mennesker, og at samværet giver en energi.

De indadvendte ligger i den anden ende af skalaen. De bliver let trætte af selskabelighed og vil hellere være alene eller sammen med få nære venner.

Udadvendte er typisk mere talende end indadvendte.

Omfatter:

 • Imødekommenhed
 • Selskabelighed
 • Selvhævdelse
 • Aktivitetsniveau
 • Spændingssøgende
 • Munterhed
Puslespilsbrik, aabenhed, lyspaere
© Claus Lunau & Shutterstock

Åbenhed

Du er kreativ og risikovillig

Åbenhed handler om dit forhold til forandringer, oplevelser, kunst og nye idéer.

En lav score fortæller, at man er konventionel og praktisk, mens en høj score er tegn på kreativitet, nysgerrighed, sanselighed og interesse for kultur.

Meget åbne personer er ofte risikovillige og kan opfattes som uforudsigelige, mens lukkede personer er mere fokuserede på at gøre deres opgaver færdige.

Omfatter:

 • Fantasi
 • Interesse for kunst
 • Følelsesfuldhed
 • Eventyrlyst
 • Intellekt
 • Frisindethed
Puslespilsbrik, venlighed, haandtryk
© Claus Lunau & Shutterstock

Venlighed

Du sætter egne interesser til side

Venlighed er ønsket om og bestræbelserne på at skabe harmoni med andre.

Venlige mennesker er hensynsfulde, hjælpsomme, gavmilde og villige til at gå på kompromis med egne interesser for andres skyld.

Personer, der scorer lavt på venlighed, lægger omvendt større vægt på egne interesser og bekymrer sig ikke så meget om andre. De er ofte mistænksomme og usamarbejdsvillige.

Omfatter:

 • Tillid
 • Moralitet
 • Altruisme
 • Samarbejdsvilje
 • Beskedenhed
 • Sympati
Puslespilsbrik, samvittighedsfuld
© Claus Lunau & Shutterstock

Samvittighedsfuldhed

Du fokuserer stædigt på målet

Samvittighedsfuldhed handler om dine bestræbelser på at nå dine mål og gøre, hvad der skal til for at indfri egne og andres forventninger.

En høj score afspejler evnen til at kontrollere sine impulser og fokusere på målet og kan ofte opfattes som stædighed.

En lav score kommer til udtryk som spontanitet og fleksibilitet, der til gengæld kan give indtryk af, at man er skødesløs og upålidelig.

Omfatter:

 • Selvsikkerhed
 • Ordentlighed
 • Pligtopfyldenhed
 • Stræbsomhed
 • Selvdisciplin
 • Forsigtighed
Skala personlighedstest
© Shutterstock

Hvordan scorer du på de 5 personlighedstræk?

På linket nedenfor kan du teste, hvordan du selv ligger i forhold til femfaktormodellens fem overordnede og 30 underliggende personlighedstræk.

I testen skal du tage stilling til 120 forskellige udsagn – fx hvor let du har ved at få venner, og hvor meget du bekymrer dig om ting.

Trods de mange spørgsmål tager det kun omkring ti minutter at gennemføre testen. Resultatet af testen vises grafisk, så du nemt kan sammenligne din egen personlighed med dine venners eller din families.

Tag testen her.