Shutterstock
Ensamhet under coronanedstängning.

Teenage-hjerner blev ældet hurtigere under corona

En gruppe teenageres hjerner har vist sig at blive ældet væsentligt hurtigere under corona-nedlukningerne, end de normalt ville være blevet.

Der er ikke meget positivt at sige om coronapandemiens hærgen. Den forhadte virus har millioner af menneskeliv på samvittigheden, den har påvirket os mentalt, ligesom den også har tvunget økonomien i knæ ad flere omgange.

Og så har de omfattende nedlukninger af samfundet også sat sine spor på vores fysik.

En undersøgelse fra Stanford University viser nemlig, at hastigheden, hvormed teenageres hjerner ældes, accelererede kraftigt under coronapandemien.

“Vi vidste godt, at pandemien havde påvirket de unge mentalt. Men vi vidste ikke, hvordan den påvirkede deres hjerner fysisk,” siger Ian Gotlib, som er professor i psykologi ved Stanford University i Californien.

Hjernen ældes naturligt

Der er ikke noget nyt i, at hjernen ændrer sig over tid. Hjernestrukturerne forandres, og i løbet af puberteten vokser områderne hippocampus og amygdala, som blandt andet styrer vores evne til at huske og beherske følelser.

Men ved at sammenligne MR-scanninger af 163 amerikanske teenageres hjerner før og under nedlukningerne, kunne forskerne se, at “hjernealderen” accelererede på en måde, som hidtil har været forbundet med børn, som har været udsat for omsorgssvigt af forskellig karakter.

Nedlukningerne i USA er imidlertid ikke direkte sammenlignelige med dem vi kender fra Norden, ligesom nedlukningerne også har varieret de nordiske lande imellem.

Epidemier i historien
© Wikimedia Commons

Læs også:

Gotlib understreger desuden, at det er usikkert, om ændringerne i forsøgspersonernes hjernealder er permanente, og om de potentielt vil kunne føre til ændringer i deres mentale sundhed.

Den fysiske udvikling talte imidlertid sit tydelige sprog.

“Vi kunne se, at deres hippocampus og amygdala var vokset, men også at hjernebarken var blevet tyndere, hvilket normalt forekommer over længere tidsperioder,” siger Gotlib.

Hvorvidt det er skadeligt, er endnu uvist, og det gør forskningen på området særligt relevant, supplerer assisterende professor på Psykologisk Fakultet ved University of Conneticut, Jonas Miller.

“Teenageårene er en periode, hvor hjernen omorganiseres hastigt. Og det er en periode, som er forbundet med øget forekomst af psykiske lidelser, depresssioner og risikovillig adfærd.”

Det er planen, at forskerne indtil videre skal følge de 163 forsøgspersoner, til de har lagt teenageårene bag sig og er blevet voksne.