Shutterstock

To hjernecentre slås om dine beslutninger

De seneste indtryk har alt for stor betydning for vores valg, viser ny forskning.

De erfaringer, vi bygger vores beslutninger på, er forvrængede, viser nye forsøg fra University of Cambridge i England.

Problemet er, at vi i vores erindring har alt for stort fokus på, hvordan et hændelsesforløb er endt, og ikke hvordan hele forløbet var.

I forsøgene lod forskerne 27 forsøgspersoner vurdere værdien af to bægre med mønter, som de så på en skærm, samtidig med at deres hjerner blev skannet. Fra bægrene flød en strøm af mønter af forskellig størrelse hurtigt efter hinanden.

Gamle indtryk undervurderes

Forskerne kunne notere sig, at der hos alle personerne var en tendens til at undervurdere værdien af et bæger, hvis de sidste mønter var mindre end de første.

Hjernecenteret amygdala (tv.) henter relevante erfaringer frem, når vi skal træffe en beslutning. Men de får ikke lige stor betydning. Centeret anterior insula (th.) vægter dem efter alder, så de nyeste overvurderes.

© Shutterstock

Det viser, at det seneste indtryk spiller en uforholdsmæssig stor rolle for den samlede vurdering.

Skanningerne afslørede, at fænomenet skyldes et samspil mellem to hjernecentre, amygdala og anterior insula, som aktiveres, når vi træffer beslutninger baseret på erfaringer.

Vi skal korrigere for hjernens tendens

Amygdala sørger for at hente de relevante erindringer frem, mens anterior insula justerer vigtigheden af erfaringerne efter, hvor gamle de er. Nye erfaringer vægtes derfor tungere end ældre, når vi træffer beslutninger.

Ifølge forskerne viser forsøget, at vi i nogle tilfælde bevidst bør prøve at korrigere for tendensen, hvis vi vil træffe de klogeste valg.