Shutterstock

Undersøgelse: Derfor lærer børn hurtigere end voksne

Har du oplevet, at børn lærer hurtigere end voksne? Ny undersøgelse giver et bud på hvorfor.

Børn lærer hurtigere end voksne.

Det er et postulat, som mange forældre har fremsat gennem tiden med reference til deres poders evner til for eksempel at lære et nyt sprog på rekordtid.

Nu viser resultaterne af en ny undersøgelse, at den tilsyneladende er god nok.

I hvert fald peger data i en artikel, der er blevet publiceret i tidsskriftet Current Biology, på, at børn lærer nye færdigheder hurtigere, end voksne gør.

Tilmed er forskerne kommet frem til en forklaring:

En stor stigning i signalstoffet GABA, også kaldet gamma-aminosmørsyre, i børnenes hjerner.

GABA er et signalstof - eller en hæmmende neurotransmitter - der hjælper os med at styre aktiviteten i vores hjerne og ifølge tidligere undersøgelser kan hjælpe hjernen med at bevare ny viden.

Og forskerne kunne konstatere, at niveauet hos børn steg under og efter en visuel læringsøvelse.

Stigningen hos børnene stod i kontrast til de voksnes niveauer af samme signalstof, der forblev konstant både under og efter indlæringsøvelsen.

"Vores resultater viser, at børn i folkeskolealderen kan lære flere ting inden for en given tidsperiode end voksne, hvilket gør læring mere effektiv hos børn." Takeo Watanabe, professor i kognitive og sproglige videnskaber ved Brown University.

"Vores resultater viser, at børn i folkeskolealderen kan lære flere ting inden for en given tidsperiode end voksne, hvilket gør læring mere effektiv hos børn," siger hovedforfatteren af undersøgelsen Takeo Watanabe, der er professor i kognitive og sproglige videnskaber ved Brown University og en af forfatterne bag undersøgelsen.

Virkning i adskillige minutter

Forskerne undersøgte helt konkret, hvordan GABA-niveauerne ændrede sig før, under og efter en visuel indlæringsøvelse.

Øvelsen gennemførte forskerne med en gruppe af børn i alderen fra 8 til 11 år og med en gruppe voksne i alderen 18 til 35 år - og studiets resultater peger på, at børnene oplevede et boost i signalstoffet i modsætningen til de voksne.

Yderligere tyder resultaterne på, at niveauet af signalstoffet varede ved i adskillige minutter hos børnene, efter selve læringsøvelsen var afsluttet.

Heller ikke det skete hos den voksne gruppe.

Med andre ord tyder det på, at børn sandsynligvis vil kunne tilegne sig ny viden og nye færdigheder hurtigere end voksne takket være deres stigende koncentration af GABA-signalstoffet, lyder det fra forskerne.

Ifølge forskerne giver studiet det første bud nogensinde på, hvilke neurovidenskabelige processer, der ligger bag forskellen på børns og voksnes indlæring.

Undersøgelsens resultater baserer sig på en særlig visuel indlæringsteknik, hvor forsøgspersonerne blandt andet blev præsenteret for en række billeder, som de efterfølgende blev stillet spørgsmål til.