Shutterstock

Hvad kendetegner den ideelle partner? Det afhænger ifølge forskere af din alder

Som alderen skrider frem, bliver det for mange mindre vigtigt, at vores kæreste er attraktiv, viser forskning. Når vi bliver ældre, er der andre ting, vi sætter mere pris på.

Ofte har vi meget specifikke krav til en potentiel kæreste.

Mange leder efter en partner, der ser godt ud, har mange penge, og som interesserer sig for nogenlunde det samme som os selv.

Men er det vejen til et langt, lykkeligt parforhold?

Ikke nødvendigvis, peger tysk forskning på.

Vores holdning til værdien af en række personlighedstræk ser nemlig ud til at ændre sig over tid.

Det fremgår af en undersøgelse i tidsskriftet Personality and Social Psychology Bulletin, der bygger på resultater, som er blevet indsamlet over en periode på 13 år.

I undersøgelsen har forskerne brugt informationer fra deltagere i det såkaldte Berlin Speed Dating Study fra 2006.

Undersøgelsen involverede 382 deltagere med en gennemsnitsalder på 32,8 år. De besvarede hver især en række spørgsmål om, hvad for nogle kvaliteter en ideel kæreste skulle besidde.

13 år senere lykkedes det forskerne at opspore 204 af deltagerne - 104 kvinder og 100 mænd - og stille dem en række spørgsmål for at belyse, om deres præferencer havde ændret sig i årenes løb.

Deltagerne blev bedt om at vurdere i alt 58 karakteristika, som forskerne inddelte i otte overordnede kategorier.

Forskernes kategorier:

  • Varme/troværdighed
  • Vitalitet/attraktivitet
  • Status/ressourcer
  • Familiefokus
  • Intelligens
  • Kreativitet
  • Humor
  • Eventyrlyst/selvtillid

Forskernes resultater vise, at mange deltagere vægtede de samme kvaliteter højt - både ved undersøgelsens start og 13 år senere.

Syntes man for eksempel, at intelligens var vigtigere end status og ressourcer ved undersøgelsens start, så det typisk lige sådan ud 13 år efter.

Udseendet blev mindre vigtigt

Men forskerne kunne også se et mønster i, hvordan flere præferencer ændrede sig over tid for mange.

På tværs af undersøgelsen havde deltagerne en tendens til at lægge mere vægt på værdierne varme/troværdighed og status/ressourcer med tiden.

Til gengæld viste resultaterne, at værdien af at have en attraktiv partner faldt med årene hos mange.

Hos den yngre del af deltagerne i undersøgelsen kunne forskerne desuden se, at det blev anset som vigtigere at finde en familieorienteret partner over tid.

Hos den ældre gruppe af deltagere kunne forskerne til gengæld konstatere, at både tiltrækningskraft, humor og intelligens blev opfattet som mindre vigtige træk, som årene skred frem.

I tråd med tidligere undersøgelser vægtede kvinderne både i første og opfølgende spørgerunde status/ressourcer og intelligens tungere, end mændene gjorde.

Mændene vurderede til gengæld generelt vitalitet/attraktivitet som vigtigere end kvinderne.