Shutterstock
Jose Carreras opera

Hvor bredt kan stemmen spænde?

Hvor mange oktaver kan en normal sangstemme spænde over, og hvem har det største stemmespænd?

Inden for musik opererer man normalt med de syv oktaver, som findes på et klaver. Men ingen menneskestemme kan spænde så bredt.

Hos de fleste amatørsangere dækker stemmen to oktaver eller lidt mindre, hvilket svarer til 13-14 af de hvide tangenter på klaveret.

Hvor bredt stemmen spænder, afhænger blandt andet af ens alder og stemmelæbernes form, samt af hvor meget man har trænet sin stemme. To oktaver er imidlertid tilstrækkeligt til, at man kan synge langt de fleste sange, og alle populære melodier ligger inden for dette område.

Operasangere har oftest et stemmeomfang på mellem to og tre oktaver, og som regel spænder en kvindestemme lidt bredere end en mandestemme. I øvrigt er kravene til professionelle sangere blevet større med tiden.

I det 14. århundrede havde sangerne typisk et omfang på halvanden oktav, mens det i det 18. århundrede nåede op på tre oktaver i partiet som Nattens Dronning i Mozarts opera Tryllefløjten.

Den peruvianske sangerinde Yma Sumac, der var populær i 50’erne, havde angiveligt et stemmeomfang på fem oktaver, og det går for at være rekorden. Hendes usædvanlige stemme rakte fra dybere end en almindelig bas til højere end det høje c.

Der er med tiden opstået lidt af en kult omkring Yma Sumac. Selv om divaen, der er født i begyndelsen af 20’erne, kun har optrådt sporadisk i de seneste årtier, går der til stadighed rygter om, at der er en ny plade på vej.