Shutterstock

Hvor dybt kan mennesket dykke?

Hvor langt kan mennesket dykke ned uden at tage en ubåd til hjælp?

Dykker man helt uden hjælpemidler, er rekorden et dyk på hele 130 meter. Rekorden blev sat af den cubanske dykker Francisco Ferreras i 1996. Nogle perle- og svampedykkere dykker rutinemæssigt ned til 30 meters dybde, men normalt bevæger en dykker sig sjældent mere end til 12 meters dybde uden udstyr. Er dykkerne forsynet med det rette udstyr og trykflasker med en særlig blanding af ilt og helium, kan de dog arbejde på dybder helt ned til ca. 300 meter. Det sker bl.a. ved oliefelter.

Men den rekord er også brudt, takket være de såkaldte 1-atmosfæres dykkerdragter, som bruges af stadig flere dykkere. Dragten minder om en rumdragt og er forsynet med en motor på ryggen. Inde i dragten opretholdes der hele tiden et tryk på én atmosfære, som svarer til trykket ved havoverfladen, og i disse dragter kan dykkere arbejde på ned til 300-800 meters dybde.

En af de store fordele ved dragten er, at dykkeren ikke kommer til at lide af den farlige dykkersyge, som ellers let kan opstå efter ophold på stor dybde. Dragten forbedres hele tiden, og dermed bliver det muligt at arbejde på stadig større dybder. Nogle af dragterne fungerer ligefrem bedst på stor dybde, fordi de enkelte led i dragten nærmest smøres af det høje tryk.