Shutterstock
Symboler for køn - mand, trans og kvinde

Hvor mange køn er der?

Traditionelt har de fleste mennesker tænkt på sig selv og andre som mand eller kvinde. Men i de senere år har øget fokus på og forståelse af køn, ligestilling og seksualitet føjet flere og flere kønsidentiteter til listen.

Hvad er køn?

De fleste mennesker er født med to kønskromosomer - to X-kromosomer eller et X-kromosom og et Y-kromosom.

To X-kromosomer sætter gang i udviklingen af kvindelige kønsorganer, mens et X og et Y-kromosom sætter gang i udviklingen af mandlige kønsorganer. Kønsorganerne begynder senere at producere hormoner, som vi typisk kalder for mandlige og kvindelige kønshormoner – testosteron for mænd og østrogen for kvinder.

Men det videnskabelige billede af køn er ikke helt så simpelt. For det første bliver nogle mennesker født med flere kønskromosomer og andre kombinationer, fx XXY, XYY eller XXYY.

Nogle mennesker bliver også født med variationer på kønskromosomerne, og det kan medføre specielle biologiske kønstræk. Et eksempel er Turners Syndrom, hvor det ene af de to X-kromosomer helt eller delvist mangler.

Denne mutation kan bl.a. medføre lav højde, bred brystkasse og nedsat funktion af æggestokke, hvilket kan lede til manglende menstruation og udvikling af bryster og kønsbehåring.

At en person bliver født med tvetydige kønslige kendetegn - rent biologisk - betyder ikke, at vedkommende oplever sit køn på en bestemt måde.

Hvilket køn mennesker identificerer sig med - deres oplevede kønsidentitet - er uafhængigt af biologien.

For de fleste mennesker stemmer naturen overens med selvbevidstheden – de føler sig som det køn, biologien siger, de er. Men kønsidentitet er ikke kun biologi, det er også et sæt normer for, hvordan mennesker opfører sig og tænker om hinanden.

På engelsk beskriver de to ord ’sex’ og ’gender’ to forskellige dele af det, vi på dansk kun har ordet ’køn’ for, nemlig det biologiske eller ved fødslen tildelte køn og så det køn, en person føler sig som og identificerer sig med.

I takt med, at vi får en bedre forståelse for, hvor forskelligt mennesker oplever deres kønsidentitet, vokser listen over de køn, man kan identificere sig med.

Nogle af de mest kendte køn er:

 • Ciskøn
 • Non-binær
 • Transperson
 • Interkøn
 • Akønnet

Hvor mange køn er der?

Da sproget om køn hele tiden udvikler sig, er det svært at give en fuldkommen liste over, hvor mange køn, der er lige nu. Nogle eksperter på området mener fx, der er mere end 100 forskellige køn.

Her er en liste med 65 køn:

 • Akønnet
 • Androgyn
 • Cis
 • Cis mand
 • Cis kvinde
 • Ciskønnet
 • Ciskønnet kvinde
 • Ciskønnet mand
 • Demikønnet
 • Demiguy
 • Demigirl
 • Dobbeltkønnet
 • Female to Male
 • Femme
 • Flydende kønsidentitet (Gender Fluid)
 • FTM
 • F2M
 • FTN
 • Gender Bender
 • Gender Nonconforming
 • Gender Pivot
 • Gender Questioning
 • Genderqueer
 • Interkønnet
 • Interkønnet mand
 • Interkønnet person
 • Interkønnet kvinde
 • Intetkønnet
 • Kvinde
 • Kønsdivers
 • Kønsneutral (Gender Neutral)
 • Kønsvariant (Gender Variant)
 • Male assigned at birth, også kaldet MAAB (dansk: Tildelt mand ved fødslen)
 • Male to Female
 • Male to female transkvinde
 • Male to female transkønnet kvinde
 • Mand
 • MTF
 • M2F
 • Multikønnet
 • Neutrois
 • Nonbinær
 • Nonkonform
 • Omnikønnet
 • Pankønnet
 • Polykønnet
 • Queer
 • Trans
 • Transkvinde
 • Transmand
 • Transperson
 • Trans*kvinde
 • Trans*mand
 • Trans*person
 • T* mand
 • T* kvinde
 • Transkønnet kvinde
 • Transkønnet person
 • Transmaskulin
 • Tredje køn
 • Trikønnet
 • Tvekønnet
 • Two-spirit
 • Two-spirit person
 • Two* person

Listen over køn er sat sammen ud fra forskellige kilder, herunder Medical News Today og Healthline.

Hvad er ciskøn?

Ciskøn dækker over, de mennesker, der identificerer sig med det køn, biologien tilskriver dem. De fleste mennesker er ciskønnede.

Hvis en person fødes med to x-kromosomer og føler sig som en kvinde, er hun ciskønnet.

Der er mange modsætninger til ciskøn, fx transkønnede, interkønnede, non-binære eller andre, der ikke føler sig som det køn, de blev tildelt ved fødslen.

Hvad er nonbinær?

Det binære køn er det traditionelle enten-eller mellem mand eller kvinde. Nonbinære personer føler sig ikke som ét af de to køn.

I stedet kan nonbinære personers kønsidentitet være en individuel blanding af de køn, der findes eller slet ikke relatere sig til noget køn.

Ordet ’nonbinær’ fungerer på den måde som et paraply-begreb for de mange mennesker, hvis køn ikke passer ind i de klassiske kategorier med maskuline mænd og feminine kvinder.

Hvad er transkøn?

At være transkønnet er ikke kun ét køn, men begrebet dækker over flere forskellige kønsidentiteter.

Fælles for transpersoner er, at de ikke føler sig som det køn, de blev tildelt ved fødslen og derfor ønsker at skifte det. Det kan ske via hormonbehandling og evt. kirurgi eller blot ved at begynde at udleve deres kønsidentitet uden behandling.

En transmand er kønnet på en mand, der blev tildelt kvindekønnet ved fødslen, men som føler sig som en mand.

Modsat er en transkvinde en kvinde, der blev tildelt mandekønnet ved fødslen, men som føler sig som en kvinde - og måske har fået foretaget operationer eller har planer om det.

I gamle dage blev transkønnede personer kaldt ’transseksuelle’, men den betegnelse er forældet, da transpersoners seksualitet ikke afhænger af deres køn. En transmand kan både være tiltrukket af kvinder, mænd eller hvilken som helst anden kønsidentitet.

Under fællesbetegnelsen ’transpersoner’ er der mange kønsidentiteter med hver deres navne. Transmand, FTM eller Female to Male betegner fx en person, der blev født med to x-kromosomer, men siden er skiftet fra kvinde til mand.

Hvad er interkøn?

Interkønnede personer er født med tvetydigheder i deres biologiske køn.

Det kan være mennesker, der både er født med mandlige og kvindelige kønsorganer, har ændringer på deres kønskromosomer eller har færre eller flere end to kønskromosomer.

Eksempler på interkøn kan være Klinefelters syndrom, hvor vedkommende har XXY-kromosomer eller Turners syndrom, hvor personen helt eller delvist mangler et ud af to X-kromosomer.

I gamle dage blev interkønnede personer kaldt hermafroditter, men den betegnelse regnes i dag for at være nedsættende.

Interkøn beskriver ikke som sådan et køn som fx ciskøn eller transkøn. Interkønnede personer får ofte foretaget operationer og kan føle sig som cismænd eller -kvinder, nonbinære, intetkøn eller enhver anden kønsidentitet.

Hvad er akønnet?

Akønnede personer identificerer sig ikke med det køn, de blev tildelt ved fødslen.

De føler sig ikke som noget køn og identificerer sig sjældent med hverken mand- eller kvindekønnene.

Ofte søger de et kønsneutralt eller androgynt udtryk. Et beslægtet køn er ’neutrois’.

Hvad er two-spirit?

De indfødte i Nordamerika brugte betegnelsen 'two-spirit' om personer, der levede op til både mandlige og kvindelige kønsroller.

I dag betegner ’two-spirit’ mennesker med en kønsidentitet, hvor de både identificerer sig med det maskuline og feminine. Ofte skifter deres kønsudtryk fra situation til situation, og de vil være mere maskuline i nogle sammenhænge og mere feminine i andre.

Et andet beslægtet køn er ’dobbeltkønnet’.