Shutterstock
aber, gående, sti

Hvor meget adskiller vi os fra aberne?

Man hører ofte, at vi har de fleste gener til fælles med aber og andre dyr. Hvordan hænger det sammen, når vi alligevel er så forskellige?

Ud over mennesket er husmusen det eneste pattedyr, hvor man har kortlagt genomet i alle detaljer. Med menneskeaberne er arbejdet stadig i gang, og man må derfor nøjes med at sammenligne dele af materialet.

Der er dog ingen tvivl om, at vores nærmeste nulevende slægtning er dværgchimpansen, også kaldet bonoboen. Kun to procent af vores gener adskiller sig fra dværgchimpansens.

Når det gælder den almindelige chimpanse, vokser forskellen til fem procent, og det samme gør sig gældende for gorillaen og orangutangen. For musens vedkommende er der 80 procent genetisk lighed med mennesker.

Det kan lyde af meget, for ved første øjekast ligner en mus og et menneske ikke hinanden ret meget. Men faktisk er der flere ligheder end forskelle: Skeletterne er opbygget af de samme stoffer, mus har fire lemmer, det har mennesker også, mus har tænder, det har vi også, og så videre.

Med hensyn til aberne bliver ligheden med mennesker endnu mere udpræget – på grund af den beskedne forskel i genmateriale.