Hvor meget dna er der i menneskekroppen?

Hvis alle dna-strengene i kroppens celler blev sat sammen til én, hvor lang ville strengen så være?

© Claus Lunau

Hver celle i menneskekroppen har 46 kromosomer, der alle indeholder en tæt sammenrullet dna-streng. Langs strengene sidder baseparrene, som bl.a. udgør generne, og ud fra baseparrenes størrelse kan dna-strengenes længde groft beregnes.

Et basepar måler 0,34 x 10-9 meter. Det tal skal ganges med antallet af basepar i hver celle, som er ca. 6 x 109. Afrundet giver det tallet 2. Hver eneste celle indeholder altså ca. to meter dna.

For at finde længden af kroppens samlede dna skal de to meter ganges med antallet af celler, som er ca. 30 billioner.

Kroppens samlede dna ville dermed være 60 billioner meter langt, hvis alle strengene blev rullet ud og sat i forlængelse af hinanden.

200 gange ud til Solen og tilbage igen

Omregnet bliver det til 60 milliarder kilometer, hvilket stadig er et ufatteligt stort tal. Hvis kroppens samlede indhold af dna blev viklet rundt om Jorden, som har en omkreds på ca. 40.000 kilometer, ville det nå hele 1,5 millioner gange rundt.

Blev dna-strengen i stedet rullet ud mellem Jorden og Solen, ville den nå frem og tilbage 200 gange.

Hos kvinder er den samlede dna-streng en smule længere end hos mænd, fordi det kvindelige kønskromosom X indeholder 92 millioner basebar flere end det mandlige Y-kromosom. Forskellen udgør dog kun omkring tre centimeter.

60 billioner meter måler dna-strengene i din krop, hvis de bliver rullet ud og sat i forlængelse af hinanden.