Hvor meget information kan hjernen rumme?

Hvis jeg fyldte hele min hjerne op med data, hvor meget kunne den så rumme sammenlignet med min mobiltelefon?

© Shutterstock

Menneskehjernen indeholder ca. 100 milliarder nerveceller, som hver især kan have forbindelser til tusinder af andre celler. Dermed rummer hjernen mindst 100 billioner kontaktpunkter mellem hjernecellerne.

Kontaktpunkterne, eller synapserne som de kaldes, kan sammenlignes med transistorerne i en computerchip. Synapserne er dog mere avancerede, fordi de kan variere i størrelse og derfor antage flere værdier end bare 0 eller 1, som vi kender det fra computerverdenen.

Hjernens kapacitet blev tidoblet

I 2016 opdagede et forskerhold fra Salk Institute i USA, at synapserne kan svinge mellem hele 26 forskellige størrelsesordener.

Med den nye viden regnede forskerne sig frem til, at hjernens kapacitet dermed var ti gange større end hidtil antaget, og at den kan rumme information svarende til en petabyte, dvs. en million gigabytes.

Forskerne annoncerede, at datamængden nogenlunde svarede til størrelsen af internettet på det tidspunkt. Sammenligningen er dog uholdbar, fordi det er umuligt at angive et tal for, hvor mange data internettet rummer.

1.000.000 gigabytes information kan hjernen rumme. Det svarer til lagerkapaciteten i 4000 mobiltelefoner.

Til gengæld giver det mening at sammenligne med hukommelsen i en mobiltelefon. De nyeste modeller har i dag helt op til en terabyte lagringsplads, men de fleste klarer sig med mindre, fx 256 gigabytes. Det vil derfor kræve næsten 4000 mobiltelefoner af denne type for at nå op på samme kapacitet som din hjerne.