Hvor skadelige er e-cigaretter?

Det er angiveligt skadeligt at inhalere dampe fra e-cigaretter, men samtidig er det sundt at gå i en dampende varm sauna. Hvordan hænger det sammen?

© Aliaksandr Barouski/Shutterstock

Elektroniske cigaretter vinder frem som et sundere alternativ til traditionel tobak.

I modsætning til almindelige cigaretter, danner e-cigaretters dampningsproces ikke kræftfremkaldende forbrændingsprodukter. Alligevel advarer flere forskere og sundhedsstyrelser mod at inhalere e-cigaretternes dampe.

Selvom dampene er mindre skadelige end tobaksrøg, er de ikke lige så harmløse som dampe i fx en sauna. En væsentlig forskel på damp fra sauna og e-cigaretter er, at væsken i sidstnævnte indeholder kemikalier, fx nikotin, opløsningsmidler og tilsætningsstoffer. Sauna-damp består udelukkende af vand.

Lungevævet svækkes

Ved opvarmning omdannes nogle af kemikalierne til sundhedsskadelige aerosoler som formaldehyd, acetaldehyd og acrolein. Stofferne er blandt andet forbundet med irritation og skader i lungevævet.

Luftvejene indeholder fimrehår, kaldet cilier, som fjerner skadelige partikler og mikrober. Varm og fugtig luft har en positiv effekt på fimrehårene og ciliacellerne, men de nikotinholdige dampe fra e-cigaretter svækker ciliernes evne til at eskortere partikler og mikrober ud af luftvejene.

Scanninger har fx vist, at brugere af e-cigaretter har højere niveauer af betændelse i lungerne end både ikke-rygere og cigaretrygere.

E-cigaretter er dog stadig et relativt nyt fænomen, og derfor har forskerne endnu ikke et helstøbt billede af sundhedseffekterne.

Dampe ødelægger lungerne

  • Skadelige stoffer opstår: E-cigaretter danner stoffer som formaldehyd, acetaldehyd og acrolein, der er sundhedsskadelige.
  • Fimrehår forsvinder: Nikotindampe svækker fimrehårene i luftvejene, så de mister evnen til at fjerne skadelige partikler og mikrober.
  • Tilstoppede luftveje: Nikotinholdige dampe gør slimen i luftvejene mere tyk og klæbrig, hvilket øger risikoen for infektioner.
  • Betændelse i lungerne: PET-scanninger viser, e-cigaretter-brugere har mere betændelse i lungerne end cigaretrygere.