Shutterstock

Hvordan virker en graviditetstest?

To farvede streger viser, at en kvinde er gravid, men hvorfor gør de egentlig det?

En graviditetstest virker ved at påvise forekomsten af hormonet HCG i kvindens urin. Hormonet dannes af det befrugtede æg, kort efter det har gennemført de første celledelinger og har sat sig fast i livmoderen.

Graviditetstesten finder hormonet ved hjælp af såkaldte monoklonale antistoffer, der genkender og binder sig til hver deres del af hormonet. Én type af antistoffet er bundet til et farvestof og er placeret i den ene ende af en teststrimmel.

Denne ende dyppes i urin, og er hormonet HCG til stede, vil det binde sig til det farvemærkede antistof. Uanset om antistoffet har fundet hormonet eller ej, trækkes det sammen med urinen op gennem strimlen ved hjælp af kapillærkræfter. På et tidspunkt når det en testlinje belagt med en anden type antistof, der kan binde sig til en anden del af hormonet.

Er kvinden gravid, vil hormonet allerede sidde fast på det farvemærkede antistof, så komplekset bindes til testlinjens antistof. En farvet testlinje viser derfor, at kvinden er gravid. Er kvinden ikke gravid, vil det farvede antistof fortsætte forbi testlinjen.

Det kunne også ske, hvis testen ikke virker. En kontrollinje med et tredje antistof, der binder sig direkte til det farvede antistof, markerer derfor, at urinen er strømmet op, og at testen har fungeret efter hensigten.

pregnancy test

Hormon afslører graviditet

Gravides urin indeholder et særligt hormon, som graviditetstesten afslører.

  1. På spidsen af graviditetstesten findes et farvet antistof. Dette antistof binder sig til hormonet HCG i den gravides urin. Begge dele trækkes videre op i strimlen med urinen.

  2. Testlinjen er belagt med et andet antistof, der binder sig til en anden del af hormonet. Da det er bundet til det farvede antistof, farves linjen ved graviditet.

  3. Kontrollinjen er belagt med et helt tredje antistof, der binder sig til det farvede antistof. Farves linjen, betyder det, at urinen er nået op, og at testen virker.