Hvorfor er bjørneklo så farlig for mennesker?

Hvorfor reagerer vores hud så voldsomt på den store bjørneklos saft, når får og kvæg kan æde løs af planten uden at få skader?

© Shutterstock

Kæmpebjørnekloens saft er giftig og kan forårsage voldsomme skader på huden.

Plantesaften indeholder stoffer kaldet furanocoumariner, som gør huden ekstremt følsom overfor uv-stråler. Kombinationen af kæmpebjørneklo og sollys kan medføre betændelse og alvorlige forbrændinger med store vabler.

Planten er også farlig at indtage og kan give mavesmerter, diarré og hovedpine. Kommer saften i kontakt med øjnene, kan man miste synet.

Drøvtyggere har vænnet sig til giften

Dyr er bedre til at håndterer kæmpebjørneklo, formentlig fordi regelmæssig indtag af små doser giftstoffer tvinger kroppen til at opbygge en vis tolerance.

Indtaget er dog ikke helt uden risici. Dyrlæger har således rapporteret om drøvtyggere, der har ædt kæmpebjørneklo og fået alvorlige sår i og omkring munden.

Mennesker og dyr reagerer forskelligt

© Shutterstock

Bjørnekloens saft indeholder giftstoffer, som i kombination med uv-stråler fra sollyset ødelægger hudcellernes membraner og forårsager betændelse og vabler.

© Shutterstock

Får mæsker sig derimod i kæmpebjørneklo, da de har udviklet en vis tolerance for dens gift og tillært sig, hvilke dele af planten, der er mindst giftige.