Hvorfor er koen hellig i Indien?

På billeder fra Indien ser man tit køer, der får lov til at gå frit rundt i byernes trafikkaos. Men hvorfor har inderne egentlig gjort koen hellig?

koen hellig

Koen er en slags moderguddom for hinduerne, og i nogle indiske delstater er det ligefrem forbudt at slagte køer og okser.

Koens særlige status står ganske vist ikke beskrevet i de ældste hellige tekster, Vedaerne.

Ideen om den hellige ko og deraf forbudet mod at slagte køer opstod, efterhånden som den hinduistiske religions gudeunivers udviklede sig.

Sandsynligvis fik forbudet dog først rigtig vægt som protest mod de bøfspisende muslimer, der så småt begyndte at invadere det nordvestlige Indien i løbet af 700-tallet.

Inden koen blev fredet, var den faktisk et offerdyr i den hinduistiske religion. Siden blev koen symbol på det gode, frugtbare og kvindelige og blev fredet på grund af disse moderlige egenskaber.

Der ligger dog ikke kun fromhed bag fredningen af køerne, men også en god del beregning.

Større befolkning

Efterhånden som Indien fik en stadig større befolkning at brødføde, blev der nemlig hårdt brug for køernes trækkraft til pløjning af markerne, og at slagte sine trækdyr var en kortsigtet løsning på tomme maver.

Selv om køerne i Indien ikke bliver slået ihjel, så ser mange af dem dog radmagre og vanrøgtede ud, når de trasker rundt i de indiske gader og standser trafikken.

En indisk bonde slagter måske ikke en gammel, uproduktiv ko, men han lader den til gengæld klare sig selv og leve af det affald, den kan finde.

Imens kan bonden få glæde af kokasserne, enten som gødning eller som brændsel.