Hvorfor græder kvinder mere end mænd?

Jeg har læst, at kvinder har lettere til tårer og oftere græder end mænd. Hvorfor er det sådan?

Kvinde der græder
© Shutterstock

Når kvinder har lettere til tårer end mænd, er det ifølge forskerne evolutionært betinget. Hos urmennesket tog mændene ud for at jage, mens kvinderne blev hjemme for at passe børn.

Med ansvaret for børnene var kvinderne nødt til at udvikle empati, ligesom de skulle mestre kunsten at aflæse nonverbale kropstegn hos spædbørnene. Kvinderne havde i langt højere grad end mænd brug for at være i kontakt med og vise deres følelser, og denne følsomhed gjorde, at de fik lettere til tårer.

Ved at græde kunne kvinderne desuden skaffe omsorg fra de andre kvinder. Gråd er nemlig som skabt til at give medfølelse, og forskerne formoder, at gråden oprindeligt er udviklet som barnets kald efter sin mors opmærksomhed.

Forskningsundersøgelser fra Tyskland viser, at kvinder typisk græder, når de føler sig utilstrækkelige, når de tænker tilbage på triste begivenheder, og når de bliver konfronteret med situationer, som de har svært ved at tackle.

Mænd græder derimod typisk, når de føler empati, eller et forhold går i stykker.

Kvinder græder og hulker mest

Indtil det 13. år græder vi lige meget. Derefter græder kvinderne mest.

Kvinde symbol
© Shutterstock

Kvinder

  • Årligt antal tudeture: 30-64
  • Grådens varighed: 6 minutter
  • Hulkeri: 7 af 10 tilfælde
mande symbol
© Shutterstock

Mænd

  • Årligt antal tudeture: 6-17
  • Grådens varighed: 2-4 minutter
  • Hulkeri: 1 af 16 tilfælde