Hvorfor kan mænd få børn hele livet, når kvinder ikke kan?

Det undrer mig, at mænd kan få børn som oldinge, mens det for kvinder er slut, når de er omkring 45. Hvorfor?

Ældre mand, med gravid kvinde
© Shutterstock

Ingen ved med sikkerhed, hvorfor kvinder har en øvre aldersgrænse for, hvor længe de kan få børn, mens mænd ikke har. Men det er fristende at tro, at det hænger sammen med, at vi i dag bliver meget ældre end for blot få generationer siden. Med tidligere tiders lavere levealder var der simpelt hen ikke behov for, at kvinderne var frugtbare længere. Man kan også forestille sig, at det var uhensigtsmæssigt fra naturens side, at kvinder fik børn senere, da der så var for stor risiko for, at de døde fra dem. Det betød mindre for mænd, da kvinder stod for det meste af pasningen. I øvrigt falder både mænds og kvinders fertilitet med alderen. Mænds sædkvalitet bliver ringere, og kvinders frugtbarhed daler efter de 25 år.