Hvornår bliver vi voksne?

Findes der nogen biologiske tegn på, at ungdommen er slut, og man er voksen?

morgen, kvinde, vågne
© Shutterstock

Overgangen fra ung til voksen er i høj grad et samspil mellem sociale, psykologiske og fysiologiske faktorer. Alt efter hvilken kultur man vokser op i, vil man blive betragtet som voksen, når man for eksempel får job, flytter hjemmefra, bliver gift eller får børn.

En af de ting, man traditionelt forbinder med ungdommen, er teenageres tilbøjelighed til at gå sent i seng og sove til langt op ad formiddagen. Og en ny undersøgelse tyder da også på, at ens søvnvaner kan være en god biologisk markør for, hvornår ungdommen slutter.

Till Rönneberg, der er søvnforsker på institut for medicinsk psykologi ved universitetet i München, gennemførte i 2004 en undersøgelse af 25.000 personer i Tyskland og Schweiz. Han så på, hvornår folk gik i seng og stod op, når de havde fri næste dag, og beregnede ud fra det, hvornår midtertidspunktet for nattesøvnen lå.

Det viste sig, at op gennem teenageårene lå midtertidspunktet stadig senere. Men meget pludseligt knækkede kurven, og personerne i undersøgelsen begyndte at gå tidligere i seng og stå tidligere op.

Till Rönneberg mener, at de ændrede søvnvaner afspejler grundlæggende forandringer i kroppen og ikke blot skyldes, at de unge er for rastløse til at gå i seng og ikke gider stå op om morgenen. Skiftet i søvnvanerne indtræder nemlig knap halvandet år tidligere for pigernes vedkommende, og det er i overensstemmelse med, at piger generelt udvikler sig tidligere.

Hvis teorien holder stik, bliver piger voksne, når de er 19,5 år, mens drenge først bliver mænd i en alder på 20,9 år. Denne og tilsvarende undersøgelser har i øvrigt ført til overvejelser om, at undervisningen på gymnasier bør starte senere på dagen.