Kasia Strek/New York Times/Ritzau Scanpix

Kan det passe at en by i Polen kun kan fostre piger?

I et helt årti blev der kun født piger i en polsk landsby. Hvad er sandsynligheden for det?

Fra 2010 og ti år frem blev der kun født piger i den lille polske landsby, Miejsce Odrzanskie.

Den besynderlige tendens har vakt stor opmærksomhed, men fødselsstatistikken er faktisk ikke så enestående endda.

Byen er hjemsted for færre end 300 beboere, og i løbet af det drengeløse årti kom tolv piger til verden.

Sandsynligheden for, at en graviditet munder ud i en pige er 1/2, og for to piger i træk (1/2)2 = 1/4. Sandsynligheden for tolv piger i træk er dermed (1/2)12 = 1/4096, hvilket virker ekstremt usandsynligt.

Kromosomer bestemmer kønnet

Barnets køn bliver afgjort af, hvilken sædcelle der trænger ind i ægget.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Kønskromosomer er forskellige

Kromosomer er strukturer i cellekernen, som rummer generne. Hver celle har 23 kromosompar, og et af de par er kønskromosomerne, X og Y. Kvinder har et XX-kromosompar, mens mænd har XY.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Kromosomer splitter

Når testikler og æggestokke danner kønsceller, bliver kromosomparrene splittet. Alle kvindens ægceller indeholder ét X-kromosom, mens sædcellerne bærer enten et X- eller Y-kromosom.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Sædcellen afgør kønnet

Trænger en sædcelle med et X-kromosom ind i ægget, dannes et XX-kromosompar, og barnet bliver en pige. Befrugtes ægget med et Y-kromosom, er resultatet et drengebarn med XY-kromosomer.

Men zoomer vi lidt ud og kigger på, hvor mange byer der findes i verden, er den usædvanlige begivenhed sandsynligvis sket flere steder.

Ifølge GeoNames database eksisterer ca. 185.000 byer på verdensplan med mere end 500 indbyggere. Med en statistisk sandsynlighed på 1/4096 for tolv piger i træk, vil den kuriøse begivenhed ske i ca. 45 af de 185.000 byer. Og i yderligere 45 byer med tolv drenge i træk.

12 piger i træk kan let blive overset

Årsagen til, at den polske landsby er så iøjnefaldende er, at det strakte sig over et helt årti. Mens landsbyens fødselsrate er lidt over én nyfødt om året, bliver der fx i København født mere end 12.000 børn årligt, og der er derfor en høj risiko for, at tolv pigefødsler i streg ville blive overset.

I 2020 blev den drengeløse stime i Miejsce Odrzanskie endelig brudt.