Kan man drikke en vandmand?

Gopler som vandmænd består jo mest af vand. Er det ferskvand, så man kan få dækket sit væskebehov ved at fortære nogle vandmænd, hvis man er tørstig?

vandmand, strand
© Shutterstock

Gopler består af mellem 94 og 98 procent vand, og bortset fra enkelte salte – særligt sulfat, som goplerne sørger for at skille sig af med – har goplerne faktisk det samme saltindhold som det omgivende vand.

Så det nytter ikke at drikke vand fra vandmænd, hvis man er i havsnød – så kan man lige så godt drikke havvandet. Vandmænd og andre gopler har et problem med at holde sig oppe i vandet.

Deres geléagtige krop har ikke kraftige muskler fæstnet på et skelet eller andre hårde dele, så de med kraftige svømmetag kan bevæge sig hurtigt nok til selv at bestemme, hvor de vil være i vandsøjlen. De har heller ikke luftlommer eller opdriftsmidler som fedtlegemer.

I stedet har de fundet deres egen løsning på opdriftsproblemet – de går simpelt hen i ét med deres omgivelser. Forsøg med gopler har vist, at deres opdrift er styret af saltholdigheden.

Hvis man flytter en gople fra saltholdigt til mindre saltholdigt vand, falder den til bunds, mens det omvendte forsøg får goplen til at stige op til overfladen. Og hvis saltindholdet i havvandet pludselig ændrer sig et sted, vil det virke som en usynlig barriere på goplerne.

De kan imidlertid ret hurtigt udskifte vandet i deres krop, så i løbet af en time eller to er goplerne atter ét med deres omgivelser og kan bevæge sig frit i vandet.

Visse goplearter er i øvrigt en yndet spise og en vigtig proteinkilde i lande som Kina, Vietnam og Korea. Man spiser dem dog ikke rå, men tørret og herefter kogt.