Shutterstock
gris, hale

Kan mennesker have hale?

Jeg har set billeder af folk med hale. Forekommer dette i virkeligheden og hvorfor?

Der eksisterer en del dokumenterede eksempler på mennesker, der har en udvækst nederst på ryggen, som minder om en hale. Fænomenet er sjældent, men velkendt og kan spores langt tilbage i historien.

Menneskehaler er som oftest glatte og kødfulde og kun nogle få centimeter lange, selv om der kendes eksemplarer på op mod 30 centimeters længde.

Normalt er halerne ubevægelige, men der er enkelte tilfælde, hvor de kan bevæges eller indeholder hvirvler.

Halerne har sandsynligvis noget med vores udviklingshistorie at gøre. Der er almindelig enighed om, at mennesket nedstammer fra forfædre, der havde hale, og vi har da også stadig rudimentære spor af denne hale i form af det lille haleben.

Fostre udvikler haler

Under en graviditet udvikler et foster i en kort periode en lille hale, men den forsvinder snart efter, og hos det nyfødte barn er der som regel ingen spor af den.

Der er to teorier om, hvorfor halerne nogle gange alligevel forekommer.

Den ene siger, at det er fosterhalen, der af en eller anden grund ikke forsvinder. Den anden holder på, at vi stadig bærer rundt på mange af vores forfædres gener i cellerne, og at disse gener under bestemte omstændigheder pludselig kan aktiveres.

Når børn en sjælden gang fødes med hale, bliver den sædvanligvis fjernet ved et lille operativt indgreb. Får den lov til at blive siddende, kan den vokse i takt med barnet.