Shutterstock

Derfor øger højt blodsukker din risiko for type 2-diabetes

Ny britisk forskning afslører, hvad der ødelægger kroppens insulinudskillelse.

Forskere har længe vidst, at et permanent forhøjet glukose-indhold i blodet – også kaldet højt blodsukker – kan indvirke negativt på kroppens evne til at producere insulin og derved øge risikoen for at udvikle type 2 diabetes. Ingen har dog kendt den nøjagtige forklaring på, hvorfor de insulinproducerende beta-celler i bugspytkirtlen tager skade af, at glukoseindholdet i blodet er højt.

Ødelægger de insulinproducerende beta-celler

Nu har et hold forskere fra Oxford University i England fundet frem til, at det slet ikke er glukosen, som er problemet. Det er derimod kroppens omsætning af glukose, som danner nogle kemiske stoffer (metabolitter), der slukker for kroppens insulin-gen og derved får insulinproduktionen til at dale. Det sætter samtidig en kædereaktion i gang, hvor beta-cellerne ikke længere kan genkende glukose og derfor ikke reagerer ved at udskille insulin, som de normalt gør.

Øget glukoseomsætning gør skade

De britiske forskere har udført en række forsøg med dyr og cellekulturer, hvor det lykkedes for første gang nogensinde at påvise, at det var omsætningen af glukose og ikke selve glukosen, der skadede beta-cellerne. Forskerne demonstrerede også, at det er muligt at forebygge den øgede glukoseomsætnings ødelæggende indvirkning på beta-cellerne ved blot at skrue ned for omsætningshastigheden.

”Vi var nødt til at finde årsagen til, hvorfor glukose ødelægger de insulinproducerende beta-celler. På den måde ville vi kunne forhindre processen og derved bremse den tilsyneladende ustoppelige underminering af beta-cellernes funktion, som ses i forbindelse med type 2 diabetes," forklarer Dr. Elizabeth Haythorne, som er en af de ledende forskere bag den nye undersøgelse.

Nøglen hedder måske glukokinase

Det viste sig da også, at når forskerne blokerede enzymet glukokinase, som normalt styrer det første skridt i glukose-omsætningen, kunne de forhindre metabolitterne i at slukke for insulin-genet og derved vedligeholde en normal glukose-stimuleret insulinudskillelse – selv med et højt glukoseniveau.

”Eftersom glukose normalt stimulerer insulinudskillelsen, har forskere tidligere troet, at en forhøjet glukoseomsætning ville øge insulinproduktionen hos type 2 diabetikere”, fortæller Professor Frances Ashcroft, en af de andre forskere bag undersøgelsen.

Stik imod al forventning forholder det sig dog lige omvendt, hvilket tydeligt fremgik af de britiske forskeres arbejde.

Insulinstik i maven
© Shutterstock

Læs også:

Vigtigt at spise sundt og motionere

Ifølge International Diabetes Federation har omkring en halv milliard mennesker på kloden diabetes, og i langt de fleste tilfælde drejer det sig om type 2-diabetes.

Ofte opstår problemet ved, at folk spiser forkert og motionerer for lidt, hvilket bidrager til forhøjet glukoseindhold i blodet. De britiske forskere udtaler, at der kan gå lang tid, før det viser sig, om deres strategi med at nedjustere kroppens omsætning af glukose kan anvendes til at behandle forringet beta-cellefunktion. Indtil da er det derfor afgørende at gøre noget ved kost og livsstil for på den måde at undgå, at blodsukkeret bliver unormalt højt.