lig lighus

Hvad sker der med kroppen efter begravelsen?

Hvor hurtigt sætter nedbrydningen af kroppen ind efter døden? Hvilke dele af liget ændrer sig først, og hvor lang tid går der, før der ikke er andet end knoglerne tilbage?

Hvor hurtigt sætter nedbrydningen af kroppen ind efter døden? Hvilke dele af liget ændrer sig først, og hvor lang tid går der, før der ikke er andet end knoglerne tilbage?

Shutterstock

Allerede en halv time efter dødsfaldet indtræffer de første synlige dødstegn, de såkaldte ligpletter, som er blåviolette misfarvninger af huden.

Pletterne opstår, fordi blodkredsløbet er standset, og blodet synker mod de lavest liggende dele af kroppen, hvor blodets farvestof, hæmoglobinet, trænger ud i det omgivende væv.

Musklerne stivner – og slappes igen

Tre-fire timer efter dødsfaldet begynder musklerne at stivne. Processen, som kaldes dødsstivhed, skyldes, at der ikke længere kommer energi ud til musklerne. Stivheden forsvinder igen efter et par døgn, når forrådnelsen af kroppen for alvor sætter ind.

Når liget er begravet, typisk cirka en uge efter dødsfaldet, fortsætter forrådnelsen, hvor kroppen bliver spist op indefra af bakterier. De får selskab af orm og larver, som også tager for sig af liget.

Kropsvægten falder til 80 procent

Samtidig fordamper vandet fra kroppen, så liget mister mere og mere af sin vægt. Efter to-tre uger er de fleste af indvoldene og musklerne væk, og i dette stadie vejer kroppen kun 10-20 procent af sin oprindelige vægt.

Efter cirka tre-fire måneder er forrådnelsesprocessen helt ophørt, og tilbage er kun skelettet. Afhængigt af omgivelserne kan der går flere århundreder, før knoglerne er helt opløst.

Jordens indhold af kalk spiller en afgørende rolle for, hvor længe processen varer: Er jorden fattig på kalk, nedbrydes knoglerne forholdsvis hurtigt; er den derimod rig på kalk, kan de bevares i tusinder af år.

moselig Tollundmand

Hos velbevarede mosefund, som her Tollundmanden, er forrådnelsen stoppet pga. det sure miljø, liget har ligget i.

© Tim Graham/Getty Images

Nedbrydningen af kroppen kan i øvrigt forsinkes af det miljø, den ligger i. I meget tørre omgivelser kan kroppen blive til en naturlig mumie, og i et meget surt miljø kan den bevares som et moselig.