Shutterstock

Er det sundt at donere blod?

Bloddonorer redder liv, men bliver de også selv sundere af at give blodet videre?

Hvis du gerne vil leve længe, så bliv bloddonor. Sådan lyder konklusionen på en stor dansk-svensk undersøgelse.

Over en million donorer deltog undersøgelsen, som fandt at risikoen for at dø reduceres med antallet af årlige donationer. Faktisk bliver dødeligheden 18,6 pct. lavere for hver ekstra portion blod, en donor vælger at give.

Årsagen er formentligt, at bloddonationer beskytter mod hjerte-kar-sygdomme.

Videnskaben er dog ikke entydig.

Donorer er generelt sundere

I 2022 analyserede hollandske forskere den videnskabelige litteratur på området og fandt, at 9 ud af 14 undersøgelser berettede om bloddonationers positive effekter.

Men undersøgelserne tog ikke højde for den såkaldte ”sunde donor effekt”. Donorer repræsenterer ofte et sundere udsnit af befolkningen, hvilket kan lede til fejlfortolkninger.

Fx faldt den årlige lavere dødelighed i den dansk-svenske undersøgelse fra 18,6 pct. til 7,5 pct., efter at der blev taget højde for donorernes generelt bedre helbred.

Selvom bloddonationens positive effekt på hjerte-kar-systemet måske ikke er helt så stor som først antaget, er bloddonorer også sundere på andre punkter.

Undersøgelser viser nemlig, at gode gerninger generelt er gavnlige, da fx mindre stress og bedre humør er forbundet med at hjælpe folk i nød.