Er store lunger en fordel?

Større lunger kan optage mere ilt. De er praktiske i situationer med iltfattig luft og for sportsmænd, der skal præstere optimalt.

I lungerne fjernes kuldioxid – som er et affaldsprodukt fra stofskiftet – fra blodet og erstattes med ilt.

Udskiftningen mellem ilt og kuldioxid foregår gennem lungernes overflade. Lungerne har udviklet sig til at have et meget stort overfladeareal for at gøre udvekslingen så effektiv som overhovedet muligt.

Lunger består af små blærer

Lungerne har et ekstremt stort areal, fordi de er inddelt i 300 mio. meget små blærer kaldet alveoler.

Og med et samlet areal på 70 til 100 kvadratmeter er lungerne på størrelse med en fireværelsers lejlighed og altså langt større end hudens bare 1,5 kvadratmeter store areal.

Større lunger kan optage mere ilt. Derfor har folkeslag fra fx Andesbjergene og Tibet, hvor luften er meget tynd og iltfattig, gennem generationer udviklet større lunger end folkeslag, der bor i lavere højder.

Lunger bringer luft og blod i nærkontakt

I lungernes små luftsække – alveolerne – kommer luften så tæt på blodet, at ilt og kuldioxid uhindret kan strømme til og fra lungerne.

|

1. Fra munden kommer luften ned i luftrøret, der forgrener sig ud i et netværk af mindre luftrør i lungerne kaldet bronkier.

2. Luften strømmer videre ind i lungernes 300 mio. små luftblærer – alveolerne.

3. Alveolerne er omkranset af små blodkar, kapillærer. Vævet mellem alveoler og kapillærer er så tyndt, at luftmolekyler kan passere igennem det. Kuldioxid (grøn) fra kroppen strømmer ud i alveolerne, og ilt (blå) fra luften løber den anden vej, så blodet bliver iltet.

Store lunger afhænger af højde og køn

Lungernes størrelse afhænger også af personens højde og køn. Lungernes volumen svinger mellem fire og seks liter fra person til person.

Store lunger er fordelagtige – specielt for sportsfolk, fordi de med store lunger kan optage mere ilt og dermed præstere mere, men det er ikke muligt for mennesker at træne lungernes iltoptag større.

Til gengæld kan mennesker lære at udnytte deres lunger mere effektivt ved at trække vejret dybt ind og ånde helt ud.

Derudover kan mennesker med træning øge musklernes evne til at optage ilt fra blodet samt styrke hjertet, så det mere effektivt kan pumpe blodet ud til musklerne.

Du kan få nye lunger på 12 timer

Vores lunger er livsnødvendige - men hvad sker der, når de stopper med at fungere? Følg en lungetransplantation time for time i artiklen: