Shutterstock

Et perfekt ydre gør dig ikke mere tiltrækkende

Forskere peger på, at nogle kendetegn i ansigtet overraskende resulterer i et venligere udseende.

Makeup, ansigtsbehandlinger eller sågar plastikoperationer.

Skønhedsindustrien lukrerer stort på at promovere et perfekt ydre.

Men jagten på et fejlfrit udseende betyder ikke nødvendigvis, at omverdenen opfatter dig som mere attraktiv.

Det er konklusionen i en undersøgelse, der er blevet publiceret i tidsskriftet Plastic and Reconstructive Surgery.

Her har et hold amerikanske forskere undersøgt, hvordan omverdenen opfatter ansigter med mindre ar - og konklusionen er opløftende læsning for alle os, der ikke er begunstiget med silkeblød hud i ansigtet.

Mindre ar har nemlig kun begrænset eller slet ingen effekt på, hvor tiltrækkende andre mennesker synes, vi er.

Tilmed viser studiets resultater, at folk med små ar i ansigtet bliver opfattet som en en smule mere venlige end gennemsnittet.

Her er et udsnit af de ansigter med forskellige typer af ar, som forskerne præsenterede deres respondenter for.

© Ma DS, Correll J, Wittenbrink B. The Chicago Face Database

Resultat overraskede forskere

Undersøgelsen er baseret på vurderinger fra 1802 respondenter, som er blevet præsenteret for billeder af 50 forskellige ansigter.

Forskerne tilføjede 14 forskellige typer af ar digitalt til fotografierne af mænd og kvinder af forskellig etnicitet.

Respondenterne blev så præsenteret for ansigterne, som de skulle vurdere ud fra en lang række kriterier, blandt andet graden af "venlighed" og "tiltrækningskraft".

Og til forskernes store overraskelse påvirkede arrene ikke respondenternes vurdering i nogen nævneværdig grad.

"I modsætning til vores forudsigelser fandt vi, at et enkelt velhelet ar generelt ikke påvirker folks første indtryk af personens attraktivitet eller selvtillid negativt," skriver forskerne fra University of Pennsylvania i USA.

Forskergruppen understreger samtidig, at resultaterne peger på, at arrene ligefrem resulterer i, at folk opfatter ansigtet som mere venligt end et ansigt uden ar.

Næsten samme tiltrækningskraft

Den gennemsnitlige vurdering af ansigternes tiltrækningskraft - målt på en skala fra 0 til 5 - var 4,25 for ansigter med ar og 4,26 for ansigter uden ar.

Graden af selvtillid, som respondenterne tilskrev de forskellige ansigter, var ikke signifikant forskellig mellem gruppen af ansigter med ar og gruppen uden.

Samtidig peger undersøgelsens data på, at arrede ansigter blev vurderet mere venlige end deres ikke-arrede modstykker med en gennemsnitlig "venlighedsscore" på 4,27 for arrede ansigter og 4,23 for ikke-arrede ansigter.

© Shutterstock

Læs også:

Forskerne så også på betydningen af arrenes placering i ansigtet.

Ansigter med ar i panden blev generelt vurderet som mere venlige og selvsikre sammenlignet med de ansigter, der havde et ar på kinden, konkluderer de.