Kan man mærke regnvejr i knoglerne?

Mennesker med gigt fortæller ofte om, at de får ekstra mange smerter i deres led, når vejret bliver dårligt. Er det sandt?

Dårligt vejr og gigt

Allerede i 1985 undersøgte amerikanske forskere vejrets indvirkning på vores led ved at placere fire gigtpatienter i et trykkammer. For at simulere et kommende regnvejr sænkede forskerne trykket og øgede luftfugtigheden.

Behandlingen fik tre af de fire gigtpatienter til at berette om øgede smerter i de gigtramte led.

Plager fra gigt i dårligt vejr

I 2007 fulgte andre amerikanske forskere op på spørgsmålet ved at gennemgå journalerne for 200 patienter med slidgigt i knæet.

Patienterne havde dagligt rapporteret graden af deres gigtsmerter, og ved at sammenligne rapporterne med meteorologiske opgørelser af, hvordan vejret havde været på dette tidspunkt, kunne forskerne sammenholde gigtsmerterne med ændringer i både lufttrykket og temperaturen.

Analysen viste, at smerterne i de gigtramte knæ tog til, når temperaturen eller lufttrykket faldt.

Knæ med gigt varsler vejrskifte

Når lufttrykket pludselig falder, er det som regel et tegn på, at vejret skifter og bliver dårligere med regn til følge. Gigtplagede led reagerer på ændringer i lufttrykket med øgede smerter og kan derved varsle det dårlige vejr:

  1. Trykket i ledvæsken er lavere end atmosfærens tryk. Leddet er stabilt, og gigtsmerterne begrænses.

  2. Trykket i ledvæsken bliver relativt større. Ledkapslen svulmer op, og leddene trykkes mod hinanden.

  3. Trykket normaliseres. Leddene presser ikke længere mod hinanden, og gigtsmerterne aftager.

Folk med gigt kan gå en smertefuld fremtid i møde

Det er ikke godt nyt for gigtplagede, når FN's klimapanel melder om hyppigere og voldsommere vejrskifter i fremtiden. Læs mere i artiklen om klodens ekstreme vejr: