Shutterstock

Hvad sker der, når man knækker fingre?

“Jeg har tit spekuleret på, hvad der egentlig sker, når man knækker fingre. Og kan det være skadeligt?”

Lydoptagelser af et fingerknæk viser, at der i virkeligheden er tale om to adskilte lyde, der overlapper. Men det er endnu uklart, præcis hvad der frembringer knækkene.

Videnskabens bedste bud er, at den ledvæske, der findes mellem knoglerne, udsættes for en pludselig trykforandring, når man trækker i fingeren eller trykker på den.

Når mellemrummet i leddet udvides, dannes der et undertryk i ledvæsken. Derved opstår et hulrum eller en luftboble, som få mikrosekunder senere falder sammen igen.

Det er formentlig denne bobles dannelse og opløsning, der er årsag til de to lyde. Fod- og knæled kan også give knækkende lyde fra sig, typisk når man rejser sig op efter at have siddet på hug i et stykke tid.

Disse lyde skyldes sandsynligvis, at senerne i ben eller fødder smutter på plads med et smæld som en elastik, man knipser til. Nogle mennesker knækker fingre uafbrudt, mens andre finder det stærkt generende.

Det er blevet hævdet – formentlig især af den sidstnævnte gruppe – at fingerknækning kan forårsage leddegigt og flere andre lidelser. Der er imidlertid intet, der tyder på, at det skulle være skadeligt.

Det kan dog tænkes, at hvis man ustandselig knækker fingre, kan det slide på leddene, så de efterhånden bliver lidt løse.