Hvor mange billeder kan øjet opfatte i sekundet?

Biograffilm vises med 24 billeder pr. sekund. Ville det øge kvaliteten, hvis man viste flere billeder?

Hvor mange billeder kan øjet opfatte i sekundet?
© Photo by oldskool photography on Unsplash

I filmens barndom tog man ikke antallet af billeder pr. sekund så nøje. Publikum var fuldt tilfreds med blot at se levende billeder. Efterhånden blev 16 billeder i sekundet dog standardhastighed, men da det gav en noget flimrende oplevelse, gik man omkring 1920 op til 24 billeder.

Faktisk kan det menneskelige øje kun adskille op til 60 billeder pr. sekund i stærkt lys og ikke flere end 10 i svagt lys. 24 enkeltbilleder i sekundet giver i praksis så hurtige skift, at øjet ikke opfatter dem, og vi oplever filmen som flydende. Derfor har filmbranchen holdt fast ved den frekvens.

Forsøg på at gå højere op har ikke været besværet værd, fordi en højere frekvens kræver omstilling af alt udstyr. I stedet har man gjort billederne bedre ved at bruge film med højere opløsning. På tv kører man med 25 billeder i sekundet. Det skyldes, at man er låst af strømforsyningens frekvens.

Vekselstrøm skifter retning 50 gange i sekundet, og af tekniske grunde skal antallet af billeder i sekundet så at sige gå op i frekvensen. I USA, hvor vekselstrømmen skifter retning 60 gange i sekundet, viser tv af samme grund 30 billeder i sekundet. Forskellen i billedhastighed på tv og i biografer er ikke uden problemer. Når en biograffilm bliver vist på tv, er den ca. 4 procent kortere. Den forskel er så lille, at de færreste bemærker den.

Ikke desto mindre optages en del spillefilm nu med 25 billeder i sekundet, netop for at gøre dem bedre egnede til fjernsynet.