human oxygen

Hvor meget ilt bruger et menneske?

Hvor mange planter kræver det, hvis et menneske skal opholde sig i et lufttæt glasrum i længere tid?

Mindst 30 træer

Mennesker har brug for ilt til at omsætte energi i vores celler. Skal et menneske opholde sig i et lufttæt, solbelyst glasrum i længere tid, kræver det mindst 30 træer. Et menneske bruger nemlig omkring 300 kg ilt om året, og forskere har beregnet, at træer i tempererede skove i gennemsnit producerer cirka 10 kg ilt om året. I dette tal er der taget højde for, at træer også selv bruger ilt i deres cellers energiomsætning.

I praksis er det dog svært at opretholde den rette sammensætning af ilt og kuldioxid over et længere tidsrum. Planters fotosyntese og respiration varierer nemlig meget, og falder luftens iltindhold fra de normale 21 procent til omkring 14 procent, kan det lave iltindhold være skadeligt for mennesker, og når iltniveauet helt ned omkring ti procent, kan det være direkte livstruende.

Et højt kuldioxidniveau er også skadeligt. Stiger luftens kuldioxidmængde fra de normale 0,04 procent til et par procent, fører det til ubehag, og kommer det endnu højere op, er det livsfarligt.

Planten holdt liv i musen

For bare 200 år siden vidste forskerne faktisk ikke, at luft indeholder ilt, men de vidste, at åndende organismer kunne gøre luften "dårlig", så mennesker ikke kunne indånde den uden at få kvælningsfornemmelse. Forskerne opdagede imidlertid, at planter kunne forny den "dårlige" luft, og at for eksempel en mus kan overleve i en lufttæt, solbelyst glasklokke – hvis blot den også indeholder en plante.

Se videoklip om Biosphere 2

©

Otte mennesker boede i lufttæt drivhus

Biosphere 2 fra Arizona i USA er det mest omfattende forsøg på at lave et lukket økosystem, hvor planter, dyr og mennesker kan klare sig uden tilførsel af ilt udefra. Økosystemet findes i et lufttæt drivhus på 12.800 m2, hvor otte mennesker flyttede ind fra 1991 til 93. Luftens iltindhold var dog svært at styre og faldt gradvist til 14,2 procent i løbet af 16 måneder. Drivhuset fik derfor tilført ilt udefra.

Det lukkede økosystem Biosphere 2 består af forskellige afdelinger for fx landbrug og beboelse.