Photo by Dmitry Bayer on Unsplash

Hvordan fungerer vores farvesyn?

Hvordan opfatter hjernen farver, og er det tænkeligt, at der findes flere farver, end dem vi normalt kan se?

Når lysstråler møder øjet, er strålerne ikke farvet i sig selv.

Oplevelsen af farver skabes i hjernen på baggrund af de sanseceller i øjet, som modtager lyset.

Det vil sige, at farveindtryk kun er i vores bevidsthed, og derfor kan vi rent faktisk ikke vide, om vi ser farver på samme måde.

Det er de såkaldte tappe i øjet, der registrerer farver, mens stavene blot opfanger gråtoner. Der findes tre slags tappe, som hver især er mest følsomme over for lys med bestemte bølgelængder.

Når lys med en given bølgelængde når øjet, vil det i større eller mindre grad stimulere de tre typer tappe.

Disse signaler bliver først behandlet af ganglieceller i selve øjet og derefter sendt videre via synsnerven til hjernen, hvor indtrykket af farver opstår.

For eksempel vil lys med en bølgelængde på cirka 570 nanometer påvirke de røde og de grønne tappe, og det bliver af hjernen fortolket som gult lys.

Det menneskelige øje kan kun opfatte lys med bølgelængder på mellem 390 og 750 nanometer. Uden for dette område ligger henholdsvis det ultraviolette og det infrarøde lys.

Men der findes insekter, for eksempel bier, der kan opfatte ultraviolette farver.

Det er således ikke utænkeligt, at der eksisterer andre farver end dem, vores øjne kan se – vi vil bare aldrig kunne registrere dem.