Shutterstock
gelænder, stål, hånd

Hvorfor føles det koldere at røre ved metal end træ?

Metal føles ofte koldere end træ. Men hvis de to materialer begge befinder sig i et rum med stuetemperatur, hvorfor er de så ikke lige varme?

Man kan ofte opleve stor temperaturforskel på ting af træ og metal, selv om de befinder sig det samme sted. I frostvejr kan det være direkte farligt at røre ved en metalgenstand med ubeskyttet hud, fordi man kan fryse fast i løbet af få sekunder.

Det sker til gengæld aldrig, hvis det er en ting af træ. Også når temperaturen er over frysepunktet, er der tydelig forskel på, hvordan et stykke træ og en metalstang føles, selv om de to genstande har den samme temperatur.

Forskellen skyldes de to materialers forskellige evner til at lede varme. Metaller er generelt gode til at lede varme, så når man rører ved noget metal, som er koldere end ens egen hud, vil det meget hurtigt transportere varmen fra ens hånd væk.

Huden bliver altså meget hurtigt afkølet, og derfor føles metallet koldt. Træ er derimod en meget dårlig varmeleder, primært på grund af dets meget luftige struktur. Når man rører et stykke træ, bliver ens hånd derfor kun afkølet meget langsomt, og derfor føles træ ikke koldt.

Det samme fænomen gør sig gældende – men med modsat fortegn – når det drejer sig om varme. Hvis man fx stikker den ene ende af en metalstang ind i et bål, varer det ikke ret længe, inden man kan brænde fingrene på den modsatte ende. Gør man derimod det samme med en træpind, vil der gå ild i den ene ende, inden man overhovedet kan mærke en temperaturforskel i den anden.