Shutterstock

Lever hjernen videre efter halshugning?

Oplever man sin egen død, hvis man bliver halshugget? Eller slukker hjernen, i samme øjeblik hovedet bliver skilt fra kroppen?

Hjernen er afhængig af ilt, og når hovedet skilles fra kroppen, bliver iltforsyningen via blodbanen omgående afskåret. Ikke desto mindre tyder undersøgelser på, at hjernen faktisk kan fungere i en kort periode efter fx en halshugning.

I 2013 halshuggede newzealandske forskere rotter i en mini-guillotine og registrerede, at rotternes hjerner var aktive i op til 15 sekunder, efter at hovedet var adskilt fra kroppen.

Især i de første sekunder registrerede såkaldt elektroencefalografi (EEG) kraftige udslag via fem elektroder placeret på rotternes hoveder.

Ifølge forskerne skyldtes udslagene, at hjernebarken reagerede på smerten.

15 sekunder – så længe viser forsøg med rotter, at hjernen er aktiv efter en halshugning. Noget lignende gør sig formentlig gældende for mennesker.

En hollandsk undersøgelse fra 2011 gav lignende resultater. Her observerede forskerne dog også et udslag efter ca. et minut, hvilket blev tolket som, at rottehjernen endeligt lukkede ned efter 60 sekunder uden ilt.

Afhugget forbryderhoved reagerede på råb

Tilsvarende eksperimenter er af gode grunde aldrig udført på mennesker, men i 1905 observerede den franske læge Gabriel Beaurieux hovedet på forbryderen Henri Languille, der blev guillotineret.

Da Languilles hoved var faldet ned i kurven, bevægede læber og øjenlåg sig. Lægen råbte højt “Languille!”, hvorefter mandens øjenlåg langsomt løftede sig, og Beaurieux så ind i “afgjort levende øjne”.

Lægen råbte igen et par sekunder efter med samme resultat, mens der ikke var nogen reaktion tredje gang.