Guillotine med røg
© Shutterstock

Kan hovedet leve videre efter en halshugning?

Er man bevidst om, hvad der er sket, hvis man er blevet halshugget? Og hvor længe varer det, før hovedet er helt dødt?

Fra den franske revolution, hvor folk blev halshugget på samlebånd, findes der faktisk en del forskning i dette makabre emne. Læger stod klar ved siden af guillotinen, så de kunne samle det afhuggede hoved op hurtigst muligt og studere det nærmere. Der er mange beskrivelser af hoveder, som laver grimasser, blinker med øjnene, skærer tænder og lignende. Så der er næppe tvivl om, at der i hvert fald i en kort periode er en eller anden form for aktivitet i et afhugget hoved. Men om det er andet end reflekser, er svært at sige. Der kendes også enkelte eksempler på, at afhuggede hoveder har reageret ved at åbne øjnene eller munden, når personens navn er blevet råbt. Det kan måske tolkes, som om der er en smule bevidsthed tilbage, men det er umuligt at afgøre med sikkerhed. Under alle omstændigheder kan det kun dreje sig om ganske få sekunder, da hjernen kun kan fungere i meget kort tid, hvis dens iltforsyning bliver afbrudt.